Kurs

Gjennomføring av mindre anskaffelser fra A til Å

Med fokus på ikke-kunngjøringspliktige anskaffelser

7

timer

6995 NOK.

Utbytte

Etter kurset har du en god forståelse for hvordan håndtere og gjennomføre anskaffelser som ikke er kunngjøringspliktige. Kurset vil ta for seg både planleggingsfasen, tilbudsfasen og evaluering og avslutning av konkurransen med kontraktsinngåelse. Du vil kjenne til de grunnleggende reglene som gjelder for disse konkurransene, herunder for utarbeidelse av konkurransegrunnlag, valg av leverandører som skal inngi tilbud, evaluering av tilbud og kontakt med leverandørene i form av avklaringer, dialog eller forhandlinger, tildeling av kontrakt og klagehåndtering.

 

Emner er bl. a.:
 

 • Overordnet om regelverkets formål og oppbygging
 • Kort om regelverkets ulike deler og terskelverdier
 • Anskaffelsesloven § 4 og de grunnleggende prinsippene
 • Beregning av anskaffelsens verdi
 • Planlegging av en anskaffelse etter anskaffelsesforskriften del I
 • Invitasjon av deltakere og frivillig kunngjøring
 • Tilbudsfasen
 • Tilbudsinnlevering
 • Tilbudsfrist
 • Evaluering av tilbud
 • Avvisning av tilbud
 • Dialog med tilbyderne
 • Tildeling av kontrakt
 • Kontraktsinngåelse

Kurset er praktisk vinklet og fokuserer på praktiske råd ved gjennomføring av en anskaffelse samtidig som de viktigste grunnreglene gjennomgås.

Målgruppe

Kurset passer for innkjøpere, jurister og andre som ønsker å lære mer om hvordan håndtere anskaffelser etter anskaffelsesforskriften del I og forsyningsforskriften del I, jf. anskaffelsesloven § 4. Kurset fungerer også fint som et grunnkurs da de grunnleggende sidene av regelverket vil bli gjennomgått på kurset. 

 

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.

 

Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer om kurset, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: 37 41 85 51
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Kompetanseutvikling

Hos JUC finner du juridiske kurs innenfor et bredt spekter av arbeidsområder. Vi tilbyr både grunnkurs og spesialiserte kurs som kan godkjennes som obligatorisk etterutdanning.

Våre kurs undervises av ledende norske og internasjonale eksperter som gir deg innsikt i aktuelle utfordringer og muligheter innen ulike rettsområder. Du vil få konkrete verktøy som du kan anvende i ditt daglige arbeid, samt et unikt innblikk i ny lovgivning, rettspraksis og forvaltningspraksis med fokus på betydningen for ditt spesifikke arbeidsområde.