Kurs

Innføringskurs i fiskeri- og havbruksrett

Oversikt over det sentrale regelverket for fiskeri og havbruk

timer

5995 NOK.

Bakgrunn

Fiskeri og havbruk er Norges nest største eksportnæring. Både fiskeri og havbruk er gjennomregulerte, tillatelsesbaserte næringer, med et komplekst og omfattende offentligrettslig regelverk.

Utbytte

For alle som jobber innen fiskeri- og havbruksnæringen, enten direkte, eller som leverandør til næringen, vil det være svært nyttig å ha en grunnleggende forståelse av hvordan næringen reguleres.

Regelverket for fiskeri og havbruk beskrives ofte som komplekst og vanskelig tilgjengelig. Kurset vil gå gjennom hovedprinsipper og hovedregler for henholdsvis fiskeri- og havbruksnæringen. Kurset vil gi grunnleggende kunnskap og forståelse for dette regelverket

Innhold

Kurset gir en grunnleggende innføring i det sentrale regelverket for fiskeri- og havbruksnæringen.

På kurset lærer du bl.a. om:
  • Deltakerloven og vilkår for å delta i fiskeri
  • Havressursloven og forvaltning av viltlevende marine ressurser
  • Akvakulturloven og annen regulering av havbruksnæringen
  • Oppbygging av regelverket
  • Hovedprinsipper i reguleringen
  • Tillatelsessystemene i fiskeri- og havbruksnæringen

Målgruppe

Målgrupper er jurister som ønsker grunnleggende kunnskap om fiskeri- og havbruksregulering, samt ansatte fiskeri- og havbruksbedrifter eller leverandører til disse.

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: 37 41 85 51
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Kompetanseutvikling

Hos JUC finner du juridiske kurs innenfor et bredt spekter av arbeidsområder. Vi tilbyr både grunnkurs og spesialiserte kurs som kan godkjennes som obligatorisk etterutdanning.

Våre kurs undervises av ledende norske og internasjonale eksperter som gir deg innsikt i aktuelle utfordringer og muligheter innen ulike rettsområder. Du vil få konkrete verktøy som du kan anvende i ditt daglige arbeid, samt et unikt innblikk i ny lovgivning, rettspraksis og forvaltningspraksis med fokus på betydningen for ditt spesifikke arbeidsområde.