Nettverk

Nettverk i Sjørett, shipping og offshore

Ytre påvirkninger, digitalisering og miljøreguleringer i maritim- og offshoresektoren

20

timer

26950 NOK.

Innhold

Dette nettverket gir deg muligheten til å fordype deg i spørsmål angående sjørett, skipsfart og offshore-industrien, både fra et praktisk og juridisk perspektiv. Du vil også få muligheten til å diskutere generelle problemstillinger og aktuelle spørsmål med andre fagpersoner i den maritime sektoren.


Målet med nettverket er å skape et forum på både praktisk og faglig nivå, der aktuelle temaer, emner og problemstillinger kan diskuteres. Her kan du utveksle erfaringer, tilegne deg ny kunnskap og knytte kontakter med andre profesjonelle i bransjen.


Nettverket tar alltid utgangspunkt i deltakernes egne aktuelle problemstillinger og perspektiver. Fra dag én vil du oppleve at dine egne innholdsønsker og spørsmål blir tatt på alvor og fokusert på, og at emnene vil være dagsaktuelle og relevante.


Gjennom nettverket vil vi blant annet ta for oss emner som


 • Praktisk håndtering av bærekraftsrapportering (inkludert etter åpenhetsloven) i shipping- og offshoresektoren
  Hvordan kan vi sikre åpenhet og gjennomsiktighet i vår bærekraftsrapportering? Hva er erfaringene etter de første rapportene etter åpenhetsloven? Hva kan forbedres?

 • Praktisk håndtering av EU's grønne skifte innenfor shipping/offshore, andre miljøreguleringer og fremtidens drivstoff
  Hvordan påvirker EU's miljøinitiativer den maritime sektoren? Hva er implikasjonene av kvotesystemer for reduksjon av drivhusgassutslipp? Hvordan kan rederier og andre maritime bedrifter tilpasse seg og dra nytte av disse endringene? Hvordan påvirker miljøreguleringer vår daglige drift? Hva gjør rederiene for å imøtekomme kravene? Hvilke innovative løsninger og drivstoff-trender bør vi være oppmerksomme på i fremtiden?

 • Digitalisering/ automatisering
  Håndtering av nye teknologier og utfordringer i forbindelse med kunstig intelligens (AI) og ubemannede fartøy. Hvordan håndterer vi usikkerhetene og strategiene knyttet til disse nye teknologiene? Hvilke endringer vil disse nye teknologiene føre med seg innenfor drift og operasjon, kontraktsregulering og forsikring?


Det vil bli avholdt fire effektive og målrettede nettverksmøter i året, hver på 4,5 timer. Hvert nettverksmøte vil inneholde 5 leksjoner, noe som gir totalt 20 leksjoner i løpet av året. Hvis du er advokat, vil deltakelse i nettverket også oppfylle Advokatforeningens krav om 18 timers obligatorisk opplæring per år. Hvert nettverksmøte avsluttes med en middag hvor deltakerne får anledning til å bli enda bedre kjent og utveksle refleksjoner og erfaringer.

 

Målgruppe

Nettverket retter seg mot juridiske direktører, bedriftsadvokater, interne jurister, kommersielt ansvarlige, logistikksjefer, speditører og administrerende direktører/daglige ledere innenfor maritime næringer og offshoresektoren. Det inkluderer også advokater i advokatfirmaer og andre jurister som arbeider med sjørettslige spørsmål samt fagpersoner innen forsikringsbransjen. Andre relevante deltakere kan være skipsmeglere og shippingagenter, tekniske ledere innen drift av skip, skipsbygging og offshore, ledere innen shipping "operations", havneadministratorer, finansielle rådgivere innen skipsfart og offshore, samt representanter fra offentlige myndigheter og regulerende organer innen sjøfart og offshore-industrien. Gjennom denne mangfoldige deltakelsen bidrar nettverket til faglige diskusjoner, erfaringsutveksling og samarbeid innen sjørett, skipsfart og offshore-industrien, og gir deltakerne en enestående mulighet til å utvide sitt faglige nettverk.


Antall plasser i nettverket er begrenset. Opptak skjer hovedsakelig i starten av sesongen, men også i løpet av året, avhengig av tilgjengelighet. Plassen i nettverket er personlig, slik at du som deltaker kan dra nytte av den unike sammensetningen av erfaringer som oppstår i samarbeid med de andre deltakerne i nettverket.

Hvordan fungerer våre nettverk?

Vårt nettverk gir deg tilgang til en spesiell undervisningsmodell der læring og profesjonelt samarbeid står i fokus. I vårt nettverk utvikler medlemmene seg i fellesskap gjennom sesongen, som består av fire fysiske møter i løpet av året. Disse fire møtene legger grunnlaget for et unikt læringsforum preget av kunnskap, kompetanseutvikling og inspirasjon. For å sikre at faglig ekspertise står i sentrum, har vi sørget for at alle møtene ledes av nettverksledere som er ledende eksperter innenfor nettverkets emneområde.

Alle nettverksdeltakere vil få utlevert relevant materiale.

NO netværk figur

Vil du vite mer om hva vi kan gjøre for deg?

Emil har de siste 5 årene arbeidet med å sette sammen våre profesjonelle nettverksgrupper. Han har grundig kjennskap til det faglige innholdet i alle våre grupper, samt dynamikken blant deltakerne. Emil kan gi råd om hvilket av nettverkene våre som er riktig for deg og din faglige profil.

Emil Olander Falke Jensen

Emil Olander Falke Jensen
Nettverksspesialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

Spesialiserte nettverk med høyt faglig nivå

I våre nettverk er du garantert et høyt faglig nivå med eksklusive nettverksmuligheter. Foredragsholderne åpner for dialog med medlemmene, noe som gjør at nettverket i større grad enn tradisjonell undervisning blir et forum der medlemmene møtes og utveksler erfaringer med andre profesjonelle aktører på området.

Nettverket tar alltid utgangspunkt i deltakernes aktuelle problemstillinger og perspektiver. Du vil oppleve at dine ønsker til møtenes innhold blir tatt med fra første møte, og derfor vil temaene alltid følge den aktuelle og pågående utviklingen innen fagområdet.‎

Hvilken verdi får du i et nettverk?

 • Mulighet til å holde deg oppdatert om den siste lovgivningen og nylige rettsavgjørelser.

 • Få nye profesjonelle forbindelser utenfor arbeidsplassen din for å styrke nettverket ditt.

 • Få unik innsikt og beste praksis fra andre medlemmer av nettverket.

 • Få sparring med andre profesjonelle innenfor samme fagområde.