Kurs

Nytt i fiskeri- og havbruksretten

Få en oppdatering av nyheter og av endringer i regelverk

3

timer

3995 NOK.

Bakgrunn

Fiskeri og havbruk er Norges nest største eksportnæring. Både fiskeri og havbruk er gjennomregulerte, tillatelsesbaserte næringer, med et omfattende og kompleks offentligrettslig regelverk. Det pågår flere prosesser som forventes å medføre endringer i den rettslige reguleringen av næringen, herunder Havbruksutvalgets rapport (NOU 2023:23) og ny kvotemelding.

Utbytte

Regelverket for fiskeri- og havbruksnæringen er i stadig utvikling. Kurset vil gi en oppdatering av nyheter og av endringer i regelverk, samt sentrale nye doms- og forvaltningsavgjørelser.

Innhold

Kurset gir en oppdatering av nyheter innen fiskeri- og havbruksretten.

På kurset lærer du bl.a. om:
  • Nye lov- og forskriftsbestemmelser
  • Høringer og forslag til endringer i regelverket
  • Havbruk til havs
  • Ny rettspraksis
  • Prinsipielle avgjørelser fra sentrale forvaltningsorganer som Nærings- og fiskeridepartementet, Fiskeridirektoratet og Mattilsynet

Målgruppe

Målgrupper er jurister som jobber i eller inn mot fiskeri- og havbruksnæringen.  

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: 37 41 85 51
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Kompetanseutvikling

Hos JUC finner du juridiske kurs innenfor et bredt spekter av arbeidsområder. Vi tilbyr både grunnkurs og spesialiserte kurs som kan godkjennes som obligatorisk etterutdanning.

Våre kurs undervises av ledende norske og internasjonale eksperter som gir deg innsikt i aktuelle utfordringer og muligheter innen ulike rettsområder. Du vil få konkrete verktøy som du kan anvende i ditt daglige arbeid, samt et unikt innblikk i ny lovgivning, rettspraksis og forvaltningspraksis med fokus på betydningen for ditt spesifikke arbeidsområde.