Kurs

Kartlegging for Bærekraftstrategi

Innføring i interessentanalyse

7

timer

6995 NOK.

Bærekraft og sosialt, miljømessig og styringsmessig ansvar blir stadig viktigere for virksomheter. Kartlegging av bedriften bærekraftsaspekter og en god interessentanalyse for etablering av en gjennomgående bærekraftstrategi er derfor essensielt. Bedrifter står overfor presserende utfordringer knyttet til miljøpåvirkning og bærekraft, i tillegg til FN's bærekraftsmål som setter standarden for globale initiativer. Kurset tar sikte på å hjelpe deltakerne med å forstå hvordan de kan identifisere og håndtere sin påvirkning, og spesielt forstå behov og muligheter i forhold til egne interessenter.

Utbytte

På kurset får du bl.a.:
 • Innsikt i hvordan bedrifter kan kartlegge sin påvirkning på miljøet og samfunnet.
 • Kunnskap om de mest presserende bærekraftsutfordringene og hvordan bedrifter kan bidra til løsninger.
 • Forståelse av Future Fit Rammeverket og dets rolle i bærekraftsstrategier.
 • Evnen til å gjennomføre en grundig interessentanalyse og koble den til relevante rammeverk.
 • Verktøy og metoder for å håndtere bærekraftsrelaterte spørsmål i en organisasjonsstrategi.

Innhold

Kurset vil gå inn på følgende emner:
 • Introduksjon til bærekraftsstrategi og viktigheten av kartlegging.
 • Bruk av Future Fit Rammeverket for å analysere virksomhetens påvirkning.
 • Implementering av interessentanalyse i bærekraftsstrategien.
 • Identifisering av viktige interessenter og deres innflytelse.
 • Prioritering av bærekraftsmål og tiltak for virksomheter.
 • Praktiske verktøy og metoder for å drive bærekraftig endring.

Målgruppe

Dette kurset er egnet for ledere, bærekraftsansvarlige og alle som er interessert i å integrere bærekraftsprinsipper i organisasjonens strategi. Det passer for både erfarne profesjonelle som ønsker å oppdatere sin kunnskap og for de som er nye på området og ønsker å bygge en solid forståelse for bærekraftstrategi.

Det kan være hensiktsmessig å delta på kurset sammen med en kollega, da deltagerne får jobbe konkret med bærekraftstrategi for egen virksomhet i løpet av kursdagen.

Undervisningsform

Kurset har en ‘prakademisk’ tilnærming, med en kombinasjon av ulike undervisningsformer:
 • Foredrag for å presentere teoretiske konsepter og rammeverk
 • Avsjekk av forståelse gjennom case-studier og caseoppgaver
 • Gruppearbeid for praktisk tilnærming og arbeid med interessentanalyse for egen bærekraftstrategi.
 • Erfaringsutveksling og presentasjon av materill gjennom og workshop.

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.