Kurs

Prioritering i Bærekraftsarbeidet

Innføring i dobbelt vesentlighetsanalyse

7

timer

6995 NOK.

Bærekraftsarbeidet blir stadig mer avgjørende for virksomheters suksess i næringslivet. Å kunne identifisere og prioritere riktige tiltak og temaer for bærekraftsarbeidet er essensielt for å oppfylle kravene fra interessenter og for å kunne håndtere vesentlige muligheter og risikoer på en vitenskapelig begrunnet måte. Dette kurset gir deltagerne nødvendige verktøy og kunnskap for å kunne utføre en effektiv dobbelt vesentlighetsanalyse.

Utbytte

På kurset får du bl.a.:
 • Innsikt i viktigheten av vesentlighetsanalyse i bærekraftsarbeid.
 • Forståelse for dobbelt vesentlighetsanalyse som tar hensyn til både selskapets påvirkning på eksterne forhold og eksterne forholds påvirkning på selskapet.
 • Evnen til å gjennomføre en grundig vesentlighetsanalyse i din egen virksomhet.
 • Klarhet om hvilke utfordringer og muligheter som er mest relevante for din virksomhets bærekraftsarbeid.
 • Forskningsbasert tilnærming til bærekraftsprioriteringer.

Innhold

Kurset vil gå inn på følgende emner:
 • Betydningen av vesentlighetsanalyse i bærekraftsarbeid.
 • Grunnleggende prinsipper for en vellykket dobbelt vesentlighetsanalyse.
 • Identifikasjon av viktige interessenter og deres innflytelse.
 • Analyse av selskapets påvirkning på ytre forhold og ytre forholds påvirkning på selskapet.
 • Metoder og verktøy for å utføre en omfattende vesentlighetsanalyse.
 • Praktiske tilnærminger for å prioritere bærekraftsinitiativer basert på resultatene av analysen.

Målgruppe

Dette kurset er egnet for ledere, bærekraftsansvarlige og alle som er interessert i å integrere bærekraftsprinsipper i organisasjonens strategi. Det passer for både erfarne profesjonelle som ønsker å oppdatere sin kunnskap og for de som er nye på området og ønsker å bygge en solid forståelse for bærekraftstrategi.

Det kan være hensiktsmessig å delta på kurset sammen med en kollega, da deltagerne får jobbe konkret med bærekraftstrategi for egen virksomhet i løpet av kursdagen.

Undervisningsform

Kurset har en ‘prakademisk’ tilnærming, med en kombinasjon av ulike undervisningsformer:
 • Foredrag for å presentere teoretiske konsepter og rammeverk
 • Avsjekk av forståelse gjennom case-studier og caseoppgaver
 • Gruppearbeid og workshops for praktisk tilnærming og arbeid med egen bærekraftstrategi.
 • Erfaringsutveksling

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.