Kurs

Løgndeteksjon

Kroppsspråk, ansiktsuttrykk og utsagnsanalyse

7

timer

6995 NOK.

Bakgrunn
Dette kurset fokuserer på hvordan du kan forbedre din tolkning av fysisk og verbal kommunikasjon fra motparten, og hvordan du kan respondere og agere i etterkant- både verbalt og ikke-verbalt.

Utbytte
På dette kurset lærer du å lese og forstå meningen bak andres verbale og ikke-verbale signaler. Du vil være i stand til å forstå ulike emosjonelle respons og atferd, og du vil kunne oppdage indikasjoner på løgn, samt få en forståelse for hvordan du kan reagere på det.

På kurset lærer du blant annet:
 • Å lese subtile ikke-verbale signaler
 • Å kunne skille mellom betydningen og antakelsen vi har om andre når de kommuniserer med oss
 • Identifiser motpartens grunnlinje
 • Definisjonen av sannhet og løgner
 • De syv følelsene med universelle ansiktsuttrykk og deres triggere
 • Identifisere atferds lekkasjer, "hot-spots", "tells" osv.
 • Gjenkjenne makro- og mikroansiktsuttrykk
 • Kunne skille mellom mytene og vitenskapen i sannhet og løgn
 • Psykologiske modeller for sannhet og løgner
 • De 6 kommunikasjonskanalene
 • Kommunikasjonsmåter i forhold til sannhet og løgner
 • 5 taktiske spørremetoder
 • Hvordan unngå å falle i skjevhetsfellen (bias)
 • Få tilgang til utilsiktet informasjon

Innhold
I dette kurset om løgndeteksjon lærer du hvordan bruker avanserte metoder for å oppdage indikasjoner på løgn og bedrageri. Dagen vil først og fremst fokusere på fire temaer:
 • Kroppsspråk
 • Ord- og utsagnsanalyse
 • Ansiktsuttrykk og mikromimikk
 • Psykofysiologi

De fire temaene er essensielle for å kunne lese andre og dermed avsløre løgner og bedrag i andres oppførsel. Målet med kurset er å lære avanserte verktøy slik at man kan reagere proaktivt i en situasjon fremfor reaktivt. Du vil lære å lese og analysere både verbal og ikke-verbal atferd, og være i stand til å navigere i informasjonen du mottar. Du vil også lære unike teknikker for hvordan han/hun kan trekke ut utilsiktet informasjon fra motparten for å oppdage sannheten.

Kurset er basert på vitenskapen om atferds- og emosjonell intelligens, påvirknings- og beslutningspsykologi, samt spesielt Paul Ekman-godkjent materiale.

Emner på kurset inkluderer:
 • Kroppsspråk
 • Løgndeteksjon
 • Ord- og erklæringsanalyse
 • Ansiktsuttrykk / ansiktsuttrykk
 • Psykofysiologi
 • Emosjonell intelligens / emosjonell intelligens
 • Observasjon

Målgruppe
Kurset er rettet mot deg dersom du tar for deg forretningsmøter, forhandlinger og mekling, eller anvender  kommunikasjon og intervjuer i din jobb.

Undervisningsform
Kurset veksler mellom teori, praksis og caseløsninger, og det legges stor vekt på erfaringsutveksling mellom deltakerne og læreren.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer om kurset, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: 37 41 85 51
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Kompetanseutvikling

Hos JUC finner du juridiske kurs innenfor et bredt spekter av arbeidsområder. Vi tilbyr både grunnkurs og spesialiserte kurs som kan godkjennes som obligatorisk etterutdanning.

Våre kurs undervises av ledende norske og internasjonale eksperter som gir deg innsikt i aktuelle utfordringer og muligheter innen ulike rettsområder. Du vil få konkrete verktøy som du kan anvende i ditt daglige arbeid, samt et unikt innblikk i ny lovgivning, rettspraksis og forvaltningspraksis med fokus på betydningen for ditt spesifikke arbeidsområde.