Kurs

Markedsmisbruk

Inngående om markedsmisbruksforordningen 

7

timer

7995 NOK.

Utbytte

I dagens komplekse og dynamiske økonomi er det avgjørende å være oppdatert og i tråd med lovgivningen. 

Etter kurset vil du som deltager: 
 • Ha en grundig forståelse av markedsmisbruksforordningen og dens betydninger for aktører på selskap- og investorsiden.
 • Kunne identifisere og håndtere ulike former for markedsmisbruk, herunder innsidehandel, markedsmanipulasjon og behandling av innsideinformasjon.  
 • Forstå kravene til compliance og informasjonssplikt i henhold til forordningen. 
 • Ha praktisk trening gjennom diskusjonsoppgaver og caser knyttet til problemstillinger innen markedsmisbruk. 
 

Innhold

Markedsmisbruksforordningen («MAR») inneholder sentrale regler om markedsatferd på verdipapirmarkedet. Dette kurset gir en omfattende gjennomgang av forordningen og de juridiske prinsippene som ligger til grunn.
 
Noen av de viktigste emnene som vil bli behandlet er bl.a.:
 
 • Innsidehandel: Definisjon, forbud og sanksjoner
 • Markedsmanipulasjon: Former for manipulasjon og identifisering av disse, samt diskusjon av forholdet til meldeplikten
 • Behandling av innsideinformasjon: Krav til håndtering, publisering og tilgangskontroll
 • Informasjonsplikt
 • Konsekvenser og strafferettslige problemstillinger knyttet til markedsmisbruk
 • Compliance og etterlevelse av forordningen.
 • Relevante lovendringer i MAR og pågående prosesser for reform av MAR
 

Målgruppe

Kurset er spesielt utviklet for jurister og andre interesserte som ønsker å utvide eller friske opp sin kunnskap innen markedsmisbruk og markedsmisbruksforordningen. Det passer for advokater, compliance-ansvarlige, ansatte i finansinstitusjoner, forsvarsadvokater som jobber med økonomiske saker, samt alle med behov for kunnskap om regulering av verdipapirmarkedet.
 

Materiale

Du vil få tilgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.

Etter kurset vil JUC utstede kursbevis som dokumentasjon på etterutdanning. 

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: +47 27 82 31 76
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.