Kurs

Mekling for å løse tvister - spesialist

Slik løser du saken på nøytral grunn

3

timer

4995 NOK.

Innhold

Dette kurset er en del av et heldagskurs, som også tilbys som halvdagskurs.

Dette spesialiserte kurset er rettet mot juridiske fagpersoner, samt meklere som ønsker å forbedre sine ferdigheter innen tvisteløsning ved mekling. Gjennom dette kurset vil du lære om både rettsmekling og utenrettslig mekling, samt hvordan du kan optimalisere dine meklingsteknikker og strategier for å hjelpe parter med å finne en omforent løsning på sine tvister.

Du vil også få inngående kunnskap om konflikthåndtering og de-escalation teknikker, samt kommunikasjonsteknikker og tillitsbygging for å forbedre meklingsprosessen. Kurset vil også dekke hvordan du kan gjennomføre meklinger i praksis, inkludert på digitale plattformer.

Som en spesialisering, vil kurset også fokusere på de ulike aktørene som deltar i meklingsprosessen, inkludert advokater og deres rolleforståelse i en mekling. Til slutt vil kurset gi deg verktøy for å hjelpe partene til å komme frem til bærekraftige og håndhevbar avtaler. Dette kurset vil utstyre deg med ferdigheter og kunnskap som er avgjørende for å lykkes som en dyktig mekler i et stadig mer populært felt av tvisteløsning.

Målgruppe

Kurset er hovedsakelig rettet mot advokater og jurister med interesse for mekling, samt for meklere som ønsker faglig påfyll i sitt virke som mekler. Kurset er også relevant for andre faggrupper som ønsker å få kunnskap og innsikt i hva mekling er, og hvordan man kan benytte kunnskap om mekling i sitt daglige arbeid.

 

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.
Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer om kurset, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: 37 41 85 51
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.