Kurs

Moms over landegrenser - Varehandel

Formiddag

3

timer

3995 NOK.

Dette kurset er en del av heldagskurset Moms over landegrenser.​​​​

Kurset fokuserer på problemstillinger knyttet til import og eksport av varer over landegrenser. Dette kan være en utfordrende oppgave på grunn av de mange regelverkene som må følges samtidig, som merverdiavgift, bokføringsregler og skatterapportering. Kurset vil ta for seg både innførsel og utførsel av varer.

Det vil bli diskutert innførsel av varer både for bedrifter som selger til andre bedrifter (B2B) og salg til forbrukere (B2C). Kurset vil også fokusere på betydningen av EU-regelverket og hvordan dette påvirker import og eksport av varer til/fra Norge.

Målet med kurset er å gi deltakerne en grundig forståelse av de juridiske og økonomiske aspektene ved varehandel over landegrenser. Dette vil hjelpe bedrifter med å unngå feil og tilleggsavgifter, samtidig som de kan optimalisere sin import- og eksportvirksomhet i tråd med gjeldende regelverk.

Målgruppe

Kurset passer for alle som arbeider med problemstillinger knyttet til merverdiavgift over landegrensene – med særlig vekt på næringslivsrelaterte problemstillinger. Dette vil typisk være jurister og økonomer. Kurset passer best for personer med basiskunnskap innenfor merverdiavgift.
 

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.
Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: 37 41 85 51
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Kompetanseutvikling

Hos JUC finner du juridiske kurs innenfor et bredt spekter av arbeidsområder. Vi tilbyr både grunnkurs og spesialiserte kurs som kan godkjennes som obligatorisk etterutdanning.

Våre kurs undervises av ledende norske og internasjonale eksperter som gir deg innsikt i aktuelle utfordringer og muligheter innen ulike rettsområder. Du vil få konkrete verktøy som du kan anvende i ditt daglige arbeid, samt et unikt innblikk i ny lovgivning, rettspraksis og forvaltningspraksis med fokus på betydningen for ditt spesifikke arbeidsområde.