Nettverk

Nettverk i Avgiftsrett

Aktuelle temaer og avgiftsrett i praksis: vi dykker ned i komplekse juridiske landskaper og utforsker ny teknologi og praksisendringer  

20

timer

27950 NOK.

Innhold

Avgiftsrett er en viktig og dynamisk del av samfunnet, og forståelsen av disse aspektene er avgjørende for både virksomheter og samfunnet som helhet.


Nettverksmøtene tar opp en rekke aktuelle temaer, inkludert nye rettsavgjørelser, fordelingsnøkler og dokumentasjon for beregning av dem, uttaksmoms, merverdiavgift i forbindelse med eiendomsutvikling, og kravene til justeringsregnskap og oversikt.


På møtene vil vi dykke inn i den seneste rettspraksisen, og avdekke de skjulte skattestrømmene som kan påvirke ditt selskap. Fra nøkkelspørsmål om fordelingsnøkler til utfordrende emner som uttaksmoms og merverdiavgift i eiendomsutvikling, vil vi legge fram de mest aktuelle og innflytelsesrike temaene.


Gjennom engasjerende diskusjoner og innsiktsfulle foredragsholdere vil vi også se på hvordan teknologi kan transformere avgiftshåndtering og utforske den skiftende dynamikken i "kan"-skjønnet i Skatteetatens verden. Med en spennende reise gjennom legaltech og AI i skattesystemet, vil dette nettverket hjelpe deg med å forstå hvordan fremtiden i avgiftsrett ser ut.


Deltakelse i dette nettverket gir deg muligheten til å utvide din kunnskap, utveksle erfaringer og bygge verdifulle relasjoner med kolleger og eksperter innen avgiftsrett.

 

Innhold og tema vil variere fra møte til møte, og vil i fellesskap bestemmes av nettverksmedlemmene og nettverkslederne.


Noen eksempler på emner som kan tas opp og drøftes i nettverket:

 

 • Aktuelle nyheter inkl. ny rettspraksis
 • Fordelingsnøkler generelt – dokumentasjon for beregning av fordelingsnøkler
 • Uttaksmoms
 • MVA ifm eiendomsutvikling
 • Faktisk krav til justeringsregnskap/oversikt
 • Grensen fast eiendom – løsøre
 • Fellesregistrering
 • Status på SAF-T (oppdatering fra Skattedirektoratet)
 • MVA ved grenseoverskridende transaksjoner
 • Omsetningsbegrepet, tilskudd
 • Transaksjonskostnader
 • MVA ved omorganisering, fusjoner og fisjoner
 • Justering for andre kapitalvarer
 • Avgiftshåndtering i praksis – styring og kontroll av merverdiavgift, bruk av teknologi
 • Bokettersynstrategier, partsrettigheter, tilleggsavgift, kontrollhåndtering mv.
 • «Kan»-skjønnet – Skattteetatens adgang til å ta opp endringssaker
 • Co-working og kontorhotell
 • Dokumentasjonskrav for fritak og fradrag
 • Finansielle tjenester og merverdiavgift
 • Legaltech og AI

Målgruppe

Deltakerne i nettverket er advokater, jurister, revisorer, økonomer, regnskapsførere og -medarbeidere, samt andre i private virksomheter og organisasjoner som til daglig arbeider med, eller som har erfaring med avgiftsrett, i praksis.

 

Det er mulig å bli medlem av nettverket så fremt det er ledige plasser. Dette kan enten være fra starten av sesongen, eller i løpet av året. Plassene i nettverket er personlige, med det formål om å sikre at nettverksdeltakerne kontinuerlig møtes, og dermed også får et optimalt utbytte av de relasjonene som bygges og det faglige nettverket som skapes.

Hvordan fungerer våre nettverk?

Vårt nettverk gir deg tilgang til en spesiell undervisningsmodell der læring og profesjonelt samarbeid står i fokus. I vårt nettverk utvikler medlemmene seg i fellesskap gjennom sesongen, som består av fire fysiske møter i løpet av året. Disse fire møtene legger grunnlaget for et unikt læringsforum preget av kunnskap, kompetanseutvikling og inspirasjon. For å sikre at faglig ekspertise står i sentrum, har vi sørget for at alle møtene ledes av nettverksledere som er ledende eksperter innenfor nettverkets emneområde.

Alle nettverksdeltakere vil få utlevert relevant materiale.

NO netværk figur

Vil du vite mer om hva vi kan gjøre for deg?

Emil har de siste 5 årene arbeidet med å sette sammen våre profesjonelle nettverksgrupper. Han har grundig kjennskap til det faglige innholdet i alle våre grupper, samt dynamikken blant deltakerne. Emil kan gi råd om hvilket av nettverkene våre som er riktig for deg og din faglige profil.

Emil Olander Falke Jensen

Emil Olander Falke Jensen
Nettverksspesialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

Spesialiserte nettverk med høyt faglig nivå

I våre nettverk er du garantert et høyt faglig nivå med eksklusive nettverksmuligheter. Foredragsholderne åpner for dialog med medlemmene, noe som gjør at nettverket i større grad enn tradisjonell undervisning blir et forum der medlemmene møtes og utveksler erfaringer med andre profesjonelle aktører på området.

Nettverket tar alltid utgangspunkt i deltakernes aktuelle problemstillinger og perspektiver. Du vil oppleve at dine ønsker til møtenes innhold blir tatt med fra første møte, og derfor vil temaene alltid følge den aktuelle og pågående utviklingen innen fagområdet.‎

Hvilken verdi får du i et nettverk?

 • Mulighet til å holde deg oppdatert om den siste lovgivningen og nylige rettsavgjørelser.

 • Få nye profesjonelle forbindelser utenfor arbeidsplassen din for å styrke nettverket ditt.

 • Få unik innsikt og beste praksis fra andre medlemmer av nettverket.

 • Få sparring med andre profesjonelle innenfor samme fagområde.