Kurs

Moms over landegrenser

Innførsel og utførsel av varer og tjenester

7

timer

6995 NOK.

Innhold

Problemstillingene omkring import og eksport av varer og tjenester er erfaringsmessig utfordrende, blant annet på grunn av at mange regelverk skal håndteres samtidig (toll, merverdiavgift, bokføringsregler, skatterapportering osv.). Mange dommer og prinsipputtalelser foreligger. Samtidig sanksjoneres feil ofte med bruk av tilleggsavgift.
 

Emner er bl.a.:
 

  • Innførsel av varer B2C (business-to-consumer) og B2B (business-to-business)
  • Innførsel av fjernleverbare tjenester B2C og B2B
  • Innførsel av stedbundne tjenester B2C og B2B
  • Utførsel av varer og tjenester
  • Beskrivelse av hovedtrekk i EU-direktivet og betydningen for Norge
  • Refusjonsordninger for merverdiavgift  

 

Målgruppe

Kurset passer for alle som arbeider med problemstillinger knyttet til merverdiavgift over landegrensene – med særlig vekt på næringslivsrelaterte problemstillinger. Dette vil typisk være jurister og økonomer. Kurset passer best for personer med basiskunnskap innenfor merverdiavgift.

 

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.


Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer om kurset, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: 37 41 85 51
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Kompetanseutvikling

Hos JUC finner du juridiske kurs innenfor et bredt spekter av arbeidsområder. Vi tilbyr både grunnkurs og spesialiserte kurs som kan godkjennes som obligatorisk etterutdanning.

Våre kurs undervises av ledende norske og internasjonale eksperter som gir deg innsikt i aktuelle utfordringer og muligheter innen ulike rettsområder. Du vil få konkrete verktøy som du kan anvende i ditt daglige arbeid, samt et unikt innblikk i ny lovgivning, rettspraksis og forvaltningspraksis med fokus på betydningen for ditt spesifikke arbeidsområde.