Nettverk

Nettverk i Bærekraftsledelse

Vi går nærmere inn på og diskuterer bærekraftsrapportering, taksonomi, strategiutvikling og implementering

20

timer

27950 NOK.

Innhold

Bærekraft er blitt en sentral drivkraft i det moderne næringslivet, og å forstå de nyeste trendene og kravene er dermed avgjørende. Dette nettverket gir en unik plattform for å utforske og diskutere alle aspekter ved virksomheters bærekraft, inkludert strategiutvikling, implementering, taksonomi og bærekraftsrapportering. Vi vil utforske hvordan selskaper kan transformere sin forretningsmodell for å oppnå grønn vekst og bærekraftig utvikling.


Med fokus på bærekraftig finans, kommunikasjon, offentlige anskaffelser, klimarisiko og leverandørkjedeoppfølging, vil dette nettverket gi verdifulle innsikter og løsninger. Vi vil også se på sirkulær økonomi, de nyeste trendene innen bærekraft og konkrete forretningscaser for inspirasjon.

 

Innhold og tema vil variere fra møte til møte, og vil i fellesskap bestemmes av nettverksmedlemmene og nettverkslederne.

 

Noen eksempler på emner som kan tas opp og drøftes i nettverket: 

 • Strategier – utarbeidelse + implementering)
 • Grønn vekst/ forretningsutvikling – hvordan snu selskapet til å ha en mer bærekraftig forretningsmodell
 • Bærekraftskommunikasjon (hvordan kommunisere godt og troverdig, skape engasjement, unngå grønnvasking).
 • Samarbeid og kontroll med leverandørkjeden / grønne innkjøp
 • Den sirkulære økonomien
 • Sosial bærekraft, herunder inkludering og mangfold
 • Bærekraftsrapportering og nye krav
 • Taksonomi
 • Naturrisiko
 • Bærekraft og produktinformasjon (LCA/ EPD)
 • Scope 3 klimaregnskap
 • De siste trender innen bærekraft
 • Konkrete business case eksempler

 

Målgruppe

Deltakerne i nettverket er ledere og hovedansvarlige for bærekraft i private virksomheter, organisasjoner, offentlige myndigheter og andre aktører, som til daglig arbeider eller har erfaring med bærekraftsansvar i praksis. 

 

Det er mulig å bli medlem av nettverket så fremt det er ledige plasser. Dette kan enten være fra starten av sesongen, eller i løpet av året. Plassene i nettverket er personlige, med det formål om å sikre at nettverksdeltakerne kontinuerlig møtes, og dermed også får et optimalt utbytte av de relasjonene som bygges og det faglige nettverket som skapes.


ESG-nettverk

JUC har også et nettverk i ESG, der det i mye større grad fokuseres på bærekraftsrapportering, herunder innhenting og analyse av data samt regler som ligger til grunn for forpliktelsene. Mens ESG-nettverket fokuserer mer på lovpålagte krav, ser vi i nettverket i Bærekraftsledelse i større grad på strategiske og operasjonelle muligheter innen bærekraft og hvordan vi iverksetter disse.

Hvordan fungerer våre nettverk?

Vårt nettverk gir deg tilgang til en spesiell undervisningsmodell der læring og profesjonelt samarbeid står i fokus. I vårt nettverk utvikler medlemmene seg i fellesskap gjennom sesongen, som består av fire fysiske møter i løpet av året. Disse fire møtene legger grunnlaget for et unikt læringsforum preget av kunnskap, kompetanseutvikling og inspirasjon. For å sikre at faglig ekspertise står i sentrum, har vi sørget for at alle møtene ledes av nettverksledere som er ledende eksperter innenfor nettverkets emneområde.

Alle nettverksdeltakere vil få utlevert relevant materiale.

NO netværk figur

Vil du vite mer om hva vi kan gjøre for deg?

Emil har de siste 5 årene arbeidet med å sette sammen våre profesjonelle nettverksgrupper. Han har grundig kjennskap til det faglige innholdet i alle våre grupper, samt dynamikken blant deltakerne. Emil kan gi råd om hvilket av nettverkene våre som er riktig for deg og din faglige profil.

Emil Olander Falke Jensen

Emil Olander Falke Jensen
Nettverksspesialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

Spesialiserte nettverk med høyt faglig nivå

I våre nettverk er du garantert et høyt faglig nivå med eksklusive nettverksmuligheter. Foredragsholderne åpner for dialog med medlemmene, noe som gjør at nettverket i større grad enn tradisjonell undervisning blir et forum der medlemmene møtes og utveksler erfaringer med andre profesjonelle aktører på området.

Nettverket tar alltid utgangspunkt i deltakernes aktuelle problemstillinger og perspektiver. Du vil oppleve at dine ønsker til møtenes innhold blir tatt med fra første møte, og derfor vil temaene alltid følge den aktuelle og pågående utviklingen innen fagområdet.‎

Hvilken verdi får du i et nettverk?

 • Mulighet til å holde deg oppdatert om den siste lovgivningen og nylige rettsavgjørelser.

 • Få nye profesjonelle forbindelser utenfor arbeidsplassen din for å styrke nettverket ditt.

 • Få unik innsikt og beste praksis fra andre medlemmer av nettverket.

 • Få sparring med andre profesjonelle innenfor samme fagområde.