Nettverk

Nettverk i Energirett

20

timer

27950 NOK.

Innhold

Energibransjen er i rask utvikling, og det er avgjørende å forstå de skiftende rammebetingelsene for kraftproduksjon og fornybar energi. Det er derfor av største betydning å forstå hvordan juridiske rammer påvirker produksjon, distribusjon og forvaltning av energiressurser.


Våre møter utforsker et bredt spekter av emner, inkludert rammebetingelser for kraftproduksjon fra havvind, vindkraft på land, vannkraft og solkraft. Vi vil også dykke ned i spørsmål knyttet til karbonfangst, hydrogen og ny energiteknologi, samt hvordan Norge implementerer EUs fornybarpolitikk og regelverk.


Gjennom diskusjoner vil vi adressere de politiske prosessene som påvirker energisektoren og hvordan man effektivt samhandler med myndigheter, grunneiere og lokale interessenter. Vi vil også se på skatt og avgifter knyttet til kraftproduksjon og -salg, samt reguleringen av nettverkstilkobling og elektrifisering.


Vår plattform vil også gi innsikt i teknologi og markedsutvikling i det grønne skiftet, samt de ulike kontraktsstrukturene og forretningsmodellene som aktører i kraftbransjen kan benytte. Vi vil også diskutere reguleringen av finansiell og fysisk krafthandel.


Dette nettverket er designet for de som søker ekspertisen og kunnskapen som kreves for å navigere i en stadig skiftende energilovgivning. Vi ser frem til å samarbeide med deg og bidra til å forme fremtiden for energirett og energisektoren.

 

Innhold og tema vil variere fra møte til møte, og bestemmes i fellesskap av nettverksmedlemmene og nettverkslederne.

 

Noen eksempler på temaer som kan tas opp og diskuteres i nettverket 

 
 • Rammebetingelser for kraftproduksjon (havvind, vindkraft på land, vannkraft og solkraft)
 • Rammebetingelser for karbonfangst, hydrogen og nye energiteknologier
 • EUs fornybarpolitikk og regelverk, inkludert norsk gjennomføring av EUs rettsakter
 • Politiske prosesser og håndtering av forholdet til myndigheter, grunneiere og lokale interessenter
 • Skatter og avgifter knyttet til produksjon og salg av kraft
 • Regulering av nettvirksomhet og nettverkstilkobling
 • Elektrifisering og reguleringsutvikling knyttet til dette
 • Teknologi og markedsutvikling i det grønne skiftet
 • Kontraktsstrukturer og forretningsmodeller for aktører i kraftbransjen
 • Regulering av finansiell og fysisk krafthandel

 

Målgruppe

Deltakerne i nettverket er advokater, jurister, offentlige myndigheter og andre i private virksomheter og organisasjoner som arbeider eller har erfaring med energirett i praksis.

 

Det er mulig å bli medlem av nettverket så lenge det er ledige plasser. Dette kan enten være fra sesongstart, eller i løpet av året. Plassene i nettverket er personlige, med mål om at nettverksdeltakerne møtes kontinuerlig, og dermed også får optimalt utbytte av relasjonene som bygges og det faglige nettverket som skapes.

 

Materiale

Alle nettverksmedlemmer vil få tilgang til relevant materiale.

Hvilken verdi får du i et nettverk?

 • Mulighet til å holde deg oppdatert om den siste lovgivningen og nylige rettsavgjørelser.

 • Få nye profesjonelle forbindelser utenfor arbeidsplassen din for å styrke nettverket ditt.

 • Få unik innsikt og beste praksis fra andre medlemmer av nettverket.

 • Få sparring med andre profesjonelle innenfor samme fagområde.

Vil du vite mer om hva vi kan gjøre for deg?

Emil har de siste 5 årene arbeidet med å sette sammen våre profesjonelle nettverksgrupper. Han har grundig kjennskap til det faglige innholdet i alle våre grupper, samt dynamikken blant deltakerne. Emil kan gi råd om hvilket av nettverkene våre som er riktig for deg og din faglige profil.

Emil Olander Falke Jensen

Emil Olander Falke Jensen
Nettverksspesialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

Spesialiserte nettverk med høyt faglig nivå

I våre nettverk er du garantert et høyt faglig nivå med eksklusive nettverksmuligheter. Foredragsholderne åpner for dialog med medlemmene, noe som gjør at nettverket i større grad enn tradisjonell undervisning blir et forum der medlemmene møtes og utveksler erfaringer med andre profesjonelle aktører på området.

Nettverket tar alltid utgangspunkt i deltakernes aktuelle problemstillinger og perspektiver. Du vil oppleve at dine ønsker til møtenes innhold blir tatt med fra første møte, og derfor vil temaene alltid følge den aktuelle og pågående utviklingen innen fagområdet.‎

Hvordan fungerer våre nettverk?

Vårt nettverk gir deg tilgang til en spesiell undervisningsmodell der læring og profesjonelt samarbeid står i fokus. I vårt nettverk utvikler medlemmene seg i fellesskap gjennom sesongen, som består av fire fysiske møter i løpet av året. Disse fire møtene legger grunnlaget for et unikt læringsforum preget av kunnskap, kompetanseutvikling og inspirasjon. For å sikre at faglig ekspertise står i sentrum, har vi sørget for at alle møtene ledes av nettverksledere som er ledende eksperter innenfor nettverkets emneområde.

NO netværk figur