Nettverk

Nettverk i Risk Management

Vi diskuterer ERM for optimal risikohåndtering, balanse, engasjement og verdiskaping

20

timer

26950 NOK.

Del på sosiale medier

in
t
f

Innhold

Viktigheten av god risikostyring har blitt mer fremtredene i et forretningsmiljø i stadig raskere endring og med ustabil utvikling i økonomi og global politikk. Vi ser at selskap som evner å knytte risikostyring opp mot etablerte strategiske mål og organisatoriske prioriteringer, og som kan etablere gode risikostyringsstrukturer på tvers av organisasjonen, i større grad er konkurransedyktige.


Dette nettverket gir deg muligheten til å utveksle erfaringer, forstå ledene tilnærminger og case-studies, og diskutere utfordringer med erfarne yrkeskollegaer.

På nettverket vil vi ta for oss emner som:

Emne 1 – Hvordan lykkes med å implementere ERM?
Målet med integrert risikostyring handler om verdiskapning ved å få til en mest mulig optimal balanse mellom risiko og avkastning. Men for å lykkes er det en rekke utfordringer og spørsmål som må adresseres, bl.a:

 • Hvordan går man frem for å få til denne balansen og for å knytte risikostyring opp mot forretningsmessige mål?
 • Hvordan få med hele selskapet på reisen?
 • Hvordan synliggjøre verdiskapning?

Forslag til tema for øvrige samlinger:
 • Strategisk risikostyring i et stadig mer utfordrende og usikkert marked.
 • Hvordan optimalisere roller og eierskap til risiko, og hvordan samhandle på tvers av funksjoner?
 • Hvordan definerer vi risiko appetitt og kan risikokapital brukes som et effektivt måltall?
 • Hvordan skape helhetlig risikostyring som integrerer både bærekraft og IT?
 • Risikostyring og internkontroll – to sider av samme mynt?

Nettverket tar alltid utgangspunkt i deltakernes egne, aktuelle problemstillinger og perspektiver. Fra dag én vil du dermed oppleve at dine egne innholdsønsker og spørsmål blir  tatt på alvor og fokusert på, og at emnene vil være dagsaktuelle og relevante.

 

Målgruppe

Nettverket er rettet mot erfarne ledere innen risikostyring, ERM, compliance, finans og jus. Dette inkluderer fagpersoner som risikosjefer, ansvarlige for risikostyring, compliance-offiserer, CFO-er, administrerende direktører, ledere innen juridisk rådgivning, advokater og andre interessenter som ønsker å holde seg oppdatert på de nyeste trendene innen risikostyring og forretningsmessig robusthet.


Det er mulig å bli medlem av nettverket så fremt det er ledige plasser. Dette kan enten være fra starten av sesongen, eller i løpet av året. Plassene i nettverket er personlige, med det formål om å sikre at nettverksdeltakerne kontinuerlig møtes, og dermed også får et optimalt utbytte av de relasjonene som bygges og det faglige nettverket som skapes. 

Hvordan fungerer våre nettverk?

Vårt nettverk gir deg tilgang til en spesiell undervisningsmodell der læring og profesjonelt samarbeid står i fokus. I vårt nettverk utvikler medlemmene seg i fellesskap gjennom sesongen, som består av fire fysiske møter i løpet av året. Disse fire møtene legger grunnlaget for et unikt læringsforum preget av kunnskap, kompetanseutvikling og inspirasjon. For å sikre at faglig ekspertise står i sentrum, har vi sørget for at alle møtene ledes av nettverksledere som er ledende eksperter innenfor nettverkets emneområde.

Alle nettverksdeltakere vil få utlevert relevant materiale.

NO netværk figur

Vil du vite mer om hva vi kan gjøre for deg?

Emil har de siste 5 årene arbeidet med å sette sammen våre profesjonelle nettverksgrupper. Han har grundig kjennskap til det faglige innholdet i alle våre grupper, samt dynamikken blant deltakerne. Emil kan gi råd om hvilket av nettverkene våre som er riktig for deg og din faglige profil.

Emil Olander Falke Jensen

Emil Olander Falke Jensen
Nettverksspesialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

Spesialiserte nettverk med høyt faglig nivå

I våre nettverk er du garantert et høyt faglig nivå med eksklusive nettverksmuligheter. Foredragsholderne åpner for dialog med medlemmene, noe som gjør at nettverket i større grad enn tradisjonell undervisning blir et forum der medlemmene møtes og utveksler erfaringer med andre profesjonelle aktører på området.

Nettverket tar alltid utgangspunkt i deltakernes aktuelle problemstillinger og perspektiver. Du vil oppleve at dine ønsker til møtenes innhold blir tatt med fra første møte, og derfor vil temaene alltid følge den aktuelle og pågående utviklingen innen fagområdet.‎

Hvilken verdi får du i et nettverk?

 • Mulighet til å holde deg oppdatert om den siste lovgivningen og nylige rettsavgjørelser.

 • Få nye profesjonelle forbindelser utenfor arbeidsplassen din for å styrke nettverket ditt.

 • Få unik innsikt og beste praksis fra andre medlemmer av nettverket.

 • Få sparring med andre profesjonelle innenfor samme fagområde.

Del på sosiale medier

in
t
f