Nettverk

Nettverk i Selskapsrett og transaksjoner

Vi sparrer om best praksis governance, kapitalutvidelser og bærekraftig finans

20

timer

26950 NOK.

Innhold

Selskapsretten som juridisk disiplin er i konstant utvikling, med kontinuerlige endringer i lovgivningen som skaper et dynamisk landskap av spennende og relevante problemstillinger. Det er kritisk å ha inngående kjennskap til dette området og samtidig holde seg kontinuerlig oppdatert på den nyeste kunnskapen. Dette muliggjør ikke bare deling av beste praksis, men også faglige diskusjoner og erfaringsutveksling for å legge til rette for optimale transaksjoner, oppkjøp, fusjoner og kapitalutvidelser i organisasjoner.

I dette nettverket utforsker vi ikke bare etablerte temaer som kapitalutvidelser, strukturering av oppkjøp og aksjonæravtaler, men også aktuelle og spennende områder som crowdfunding og mindretallsvern. Vårt fokus rettes spesielt mot moderne tilnærminger til selskapsstyring, der juridiske forpliktelser møter forventninger knyttet til bærekraft og ESG.

Vi dykker dypt ned i verdenen av transaksjoner og M&A, hvor nøkkelfaktorer som due diligence, kontraktsforhandlinger, og strukturering av komplekse finansielle arrangementer er i sentrum. Med særlig vekt på den finansielle ESG-dimensjonen undersøker vi hvordan juridiske rammer og bærekraftsstandarder påvirker og integreres i selskapstransaksjoner.

Innhold og tema vil variere fra møte til møte, og vil i fellesskap bestemmes av nettverksmedlemmene og nettverkslederne.

Noen eksempler på emner som kan tas opp og drøftes i nettverket: 

En M&A prosess
 • En typisk tidslinje i en M&A prosess
 • Verdsettelse av selskaper > markedspraksis
 • Rollen av an finansiell rådgiver og juridisk radgiver

Due diligence i en M&A prosess
 • Finansiell due diligence
 • Legal due diligence
 • Øvrige due diligence arbeidstrømmer

Aksjekjøpsavtaler (“SPA”) og investeringsavtaler
 • Warranties and Indemnities
 • Utvikling innen garantiansvar.
 • Accounting policies
 • Egenkapitalbro og kjøpesumberegning
 • Locked box og closing accounts mechanism

Hva skjer på ESG – området?
 • Introduksjon til ESG krav for selskaper
 • Trender og utvikling

Selskapsrettslig restrukturering
 • Fisjoner og fusjoner, forholdet til regnskapsretten
 • Konsernfusjon (trekantfusjon) alternative metoder
 • Skattemessige hensyn

Ansvarsmodeller for skader som oppstår i konsern  
 • Ansvarsgjennombrudd og erstatning
 • Aktsomhetsvurderingers privatrettslige betydning
 • Lovvalgsspørsmål i flernasjonale konsern


Målgruppe

Nettverket er skreddersydd for profiler med spesialisering innen selskapsrett, inkludert M&A og finansiell ESG. I tillegg ønsker vi å inkludere nøkkelpersoner som fungerer som styremedlemmer, revisorer eller bedriftsadvokater. Vi inviterer også spesialister og ledere fra ulike sektorer, som industrielle, institusjonelle og private selskaper, børsnoterte selskaper, private equity-investorer og venturekapitalselskaper. Uansett om du er virksomhetsjurist, advokat eller rådgiver med erfaring fra komplekse transaksjonssaker, både nasjonalt og internasjonalt, er du velkommen til å delta.

Antall plasser i nettverket er begrenset. Opptak skjer hovedsakelig i starten av sesongen, men også i løpet av året, avhengig av tilgjengelighet. Plassen i nettverket er personlig, slik at du som deltaker kan dra nytte av den unike sammensetningen av erfaringer som oppstår i samarbeid med de andre deltakerne i nettverket.

Hvordan fungerer våre nettverk?

Vårt nettverk gir deg tilgang til en spesiell undervisningsmodell der læring og profesjonelt samarbeid står i fokus. I vårt nettverk utvikler medlemmene seg i fellesskap gjennom sesongen, som består av fire fysiske møter i løpet av året. Disse fire møtene legger grunnlaget for et unikt læringsforum preget av kunnskap, kompetanseutvikling og inspirasjon. For å sikre at faglig ekspertise står i sentrum, har vi sørget for at alle møtene ledes av nettverksledere som er ledende eksperter innenfor nettverkets emneområde.

Alle nettverksdeltakere vil få utlevert relevant materiale.

NO netværk figur

Vil du vite mer om hva vi kan gjøre for deg?

Emil har de siste 5 årene arbeidet med å sette sammen våre profesjonelle nettverksgrupper. Han har grundig kjennskap til det faglige innholdet i alle våre grupper, samt dynamikken blant deltakerne. Emil kan gi råd om hvilket av nettverkene våre som er riktig for deg og din faglige profil.

Emil Olander Falke Jensen

Emil Olander Falke Jensen
Nettverksspesialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

Spesialiserte nettverk med høyt faglig nivå

I våre nettverk er du garantert et høyt faglig nivå med eksklusive nettverksmuligheter. Foredragsholderne åpner for dialog med medlemmene, noe som gjør at nettverket i større grad enn tradisjonell undervisning blir et forum der medlemmene møtes og utveksler erfaringer med andre profesjonelle aktører på området.

Nettverket tar alltid utgangspunkt i deltakernes aktuelle problemstillinger og perspektiver. Du vil oppleve at dine ønsker til møtenes innhold blir tatt med fra første møte, og derfor vil temaene alltid følge den aktuelle og pågående utviklingen innen fagområdet.‎

Hvilken verdi får du i et nettverk?

 • Mulighet til å holde deg oppdatert om den siste lovgivningen og nylige rettsavgjørelser.

 • Få nye profesjonelle forbindelser utenfor arbeidsplassen din for å styrke nettverket ditt.

 • Få unik innsikt og beste praksis fra andre medlemmer av nettverket.

 • Få sparring med andre profesjonelle innenfor samme fagområde.