Kurs

Selskapsrett - Innføring og fordypning

Innføring og fordypning innenfor utvalgte aktuelle temaer

7

timer

6995 NOK.

Dette er et todelt kurs, som først vil gi en god forståelse for selskapsrettslige hensyn og prinsipper og vise hvordan de kommer til uttrykk i reglene i aksjeloven. Først delen av kurset vil derfor være egnet som en innføring i aksjeselskapsretten, men ettersom fokus vil være på hensyn, vil denne delen av kurset også egne seg for mer erfarne selskapsrettsjurister. Den andre delen av kurset vil med særlig søkelys på nyere lovendringer og rettspraksis gå i dybden på reglene om forkjøpsrett og styresamtykke, avholdelse av styremøter og generalforsamlinger, lojalitetsplikten i selskapsforhold og ansvar for styre og aksjeeier, herunder ansvarsgjennombrudd.

Innhold

På kurset får du bl.a.:
 • En innføring i aksjeselskapsrett
 • God forståelse for de grunnleggende hensyn som begrunner og gir veiledning for tolkningen av aksjelovens regler
 • Detaljert kunnskap om praktiske viktige regler om forkjøpsrett og styresamtykke og nye regler om avholdelse av styremøter og generalforsamlinger
 • God forståelse for utviklingstrekk og ny rettspraksis innenfor reglene om ansvar for styre og aksjeeier samt lojalitetsplikten i selskapsforholdKurset er delt inn i to deler:
Del 1 - En innføring i aksjeselskapsretten, med særlig fokus på:
 • Hensyn og prinsipper i selskapsretten og hvordan disse kommer til uttrykk i aksjelovens regler
 • Nyere lovgivning og rettspraksis
 • Avholdelse av styremøter og generalforsamlinger i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper
 • Good corporate covernance
 • Transaksjoner mellom selskap og aksjonær
Del 2 - En fordypning i:
 • Styreansvar, ansvar for aksjeeier og      ansvarsgjennombrudd med fokus på utviklingstrekk og ny rettspraksis
 • Forkjøpsrett og styresamtykke; herunder 
  • forholdet mellom disse reglene, 
  • hva som utløser krav om styresamtykke og forkjøpsrett, også i lys av ny rettspraksis, 
  • selskapets rolle ved styresamtykke og forkjøpsrett,
  • saklig grunn til å nekte et aksjeerverv,
  • forkjøpsrettserververs stilling dersom samtykke til ervervet blir nektet, 
  • aksjonærrettigheter ved aksjeovergang, 
  • gjennomføring av forkjøpsrett, 
  • rettslig prosess for fastsettelse av løsningssum samt praktisk regulering i vedtekter og aksjonæravtaler, og
  • betaling av løsningssummen ved forkjøpsrett
 • Rekkevidden av lojalitetsplikten i selskapsforhold, herunder betydningen av Høyesteretts dom i HR-2020-1947-A
 

Målgruppe

Kurset er rettet mot advokater, fullmektiger og jurister som arbeider med rådgivning innen selskapsrettslige emner. Kurset gir både en innføring i selskapsrett og spesialfordypning innenfor enkelte praktiske viktige og teoretisk interessante emner.
 

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.
 
Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: 37 41 85 51
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Kompetanseutvikling

Hos JUC finner du juridiske kurs innenfor et bredt spekter av arbeidsområder. Vi tilbyr både grunnkurs og spesialiserte kurs som kan godkjennes som obligatorisk etterutdanning.

Våre kurs undervises av ledende norske og internasjonale eksperter som gir deg innsikt i aktuelle utfordringer og muligheter innen ulike rettsområder. Du vil få konkrete verktøy som du kan anvende i ditt daglige arbeid, samt et unikt innblikk i ny lovgivning, rettspraksis og forvaltningspraksis med fokus på betydningen for ditt spesifikke arbeidsområde.