Kurs

M&A-forsikring

Skape sikkerhet og merverdi i bedrifts- og eiendomstransaksjoner gjennom proaktiv risikostyring og transaksjonsforsikring

4

timer

4995 NOK.

Innhold

M&A-forsikring er en samlebetegnelse for en rekke ulike forsikringsprodukter som kan brukes til å håndtere transaksjonsrelatert risiko og skape merverdi for både selger og kjøper ved oppkjøp eller salg av selskaper. Forsikringen kan for eksempel brukes til å gi selger en "clean exit" ved salg, men også til å sikre kjøpers forhold til ledelsen i målselskapet og utvide garantibeskyttelsen som tilbys i transaksjonen. Kurset belyser en rekke av disse forsikringsproduktene med særlig fokus på den mest brukte M&A-forsikringen - Warranty & Indemnity-forsikring (W&I-forsikring, også kjent som garantiforsikring) - for å gi en dypere forståelse av produktets omfang, fordeler og prosess sammen med diskusjoner og praktiske innspill om DD-scoping (bl.a. fra et juridisk, finansielt og skattemessig perspektiv), underwriting og juridiske aspekter knyttet til aksjekjøpsavtalen. Videre tilbys en gjennomgang av den nyeste skadestatistikken innen W&I-forsikring for å fremheve de mest relevante risikoene i en transaksjon (type skader og skadefrekvens), konkrete skadeeksempler, samt en overordnet diskusjon om skadebehandlingsprosessen.

Utbytte

I løpet av kurset får du blant annet ...
  • En god forståelse av ulike typer M&A-relaterte forsikringsløsninger som kan oppstå i bedrifts- og eiendomstransaksjoner og i spesifikk risikostyring.
  • Solid kunnskap om W&I-forsikring, inkludert dens bruksområder og fordeler.
  • Et dypdykk i samspillet mellom aksjekjøpsavtalen og W&I-forsikring, inkludert aktuarmessige innspill om blant annet selgers garantier, definisjoner og ansvarsbegrensninger.
  • Innspill om DD-scoping - hva er viktig å vurdere når det gjelder DD-scoping i en forsikret transaksjon, for eksempel når et målselskap har virksomhet og/eller datterselskaper i flere jurisdiksjoner, og hvilke forventninger har forsikringsselskapene normalt til DD-arbeid? Den diskuterer også virkningen av intern DD versus ekstern DD i forsikrede transaksjoner.
  • Innsikt i W&I-forsikringsprosessen: hva kan være relevant å vurdere - både fra selgerens og kjøperens perspektiv - når man planlegger eller innleder en forsikret transaksjonsprosess?
  • En oppdatering om nyere trender og utviklinger fra et M&A-forsikringsperspektiv, krav (type krav og hyppighet av krav), konkrete eksempler på krav og en generell diskusjon om skadebehandlingsprosessen.


Målgruppe

Kurset er rettet mot alle som på en eller annen måte kommer i kontakt med eller er aktivt involvert i kjøp og/eller salg av selskaper eller eiendom, for eksempel administrerende direktører/CFO-er, gründere og selskapsgrunnleggere, investeringsforvaltere, M&A-ledere, advokater, investeringsbank/bedriftsfinansiering, internadvokater, risikostyrere, transaksjonsrådgivere (inkludert finansielle rådgivere, skatterådgivere, tekniske rådgivere osv.), samt de som ønsker å lære mer om hvordan M&A-forsikring fungerer og hvordan den kan tilføre verdi til en transaksjon. Bruken av M&A-forsikring er ikke begrenset til bestemte typer bedrifts-/eiendomstransaksjoner eller sektorer.

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.

Kurset arrangeres av Ken Jemtrén og Eddie Johansson, med Carl Christian Rösiö som gjesteforeleser.

Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: +47 27 82 31 76
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Kompetanseutvikling

Hos JUC finner du juridiske kurs innenfor et bredt spekter av arbeidsområder. Vi tilbyr både grunnkurs og spesialiserte kurs som kan godkjennes som obligatorisk etterutdanning.

Våre kurs undervises av ledende norske og internasjonale eksperter som gir deg innsikt i aktuelle utfordringer og muligheter innen ulike rettsområder. Du vil få konkrete verktøy som du kan anvende i ditt daglige arbeid, samt et unikt innblikk i ny lovgivning, rettspraksis og forvaltningspraksis med fokus på betydningen for ditt spesifikke arbeidsområde.