Kurs

M&A- forsikring

Skape sikkerhet og merverdi i bedrifts- og eiendomstransaksjoner gjennom proaktiv risikostyring og transaksjonsforsikring

4

Leksjoner

4995 NOK.

Innhold

M&A-forsikring er en samlebetegnelse for en rekke ulike forsikringsprodukter som kan brukes til å håndtere transaksjonsrelatert risiko og skape merverdi for både selger og kjøper ved oppkjøp eller salg av selskaper. Forsikringen kan for eksempel brukes til å gi selger en "clean exit" ved salg, men også til å sikre kjøpers forhold til ledelsen i målselskapet og utvide garantibeskyttelsen som tilbys i transaksjonen. Kurset belyser en rekke av disse forsikringsproduktene med særlig fokus på den mest brukte M&A-forsikringen - Warranty & Indemnity-forsikring (W&I-forsikring, også kjent som garantiforsikring) - for å gi en dypere forståelse av produktets omfang, fordeler og prosess sammen med diskusjoner og praktiske innspill om DD-scoping (bl.a. fra et juridisk, finansielt og skattemessig perspektiv), underwriting og juridiske aspekter knyttet til aksjekjøpsavtalen. Videre tilbys en gjennomgang av den nyeste skadestatistikken innen W&I-forsikring for å fremheve de mest relevante risikoene i en transaksjon (type skader og skadefrekvens), konkrete skadeeksempler, samt en overordnet diskusjon om skadebehandlingsprosessen.

Utbytte

I løpet av kurset får du blant annet ...
- En god forståelse av ulike typer M&A-relaterte forsikringsløsninger som kan oppstå i bedrifts- og eiendomstransaksjoner og i spesifikk risikostyring.
- Solid kunnskap om W&I-forsikring, inkludert dens bruksområder og fordeler.
- Et dypdykk i samspillet mellom aksjekjøpsavtalen og W&I-forsikring, inkludert aktuarmessige innspill om blant annet selgers garantier, definisjoner og ansvarsbegrensninger.
- Innspill om DD-scoping - hva er viktig å vurdere når det gjelder DD-scoping i en forsikret transaksjon, for eksempel når et målselskap har virksomhet og/eller datterselskaper i flere jurisdiksjoner, og hvilke forventninger har forsikringsselskapene normalt til DD-arbeid? Den diskuterer også virkningen av intern DD versus ekstern DD i forsikrede transaksjoner.
- Innsikt i W&I-forsikringsprosessen: hva kan være relevant å vurdere - både fra selgerens og kjøperens perspektiv - når man planlegger eller innleder en forsikret transaksjonsprosess?
- En oppdatering om nyere trender og utviklinger fra et M&A-forsikringsperspektiv, krav (type krav og hyppighet av krav), konkrete eksempler på krav og en generell diskusjon om skadebehandlingsprosessen.


Målgruppe

Kurset er rettet mot alle som på en eller annen måte kommer i kontakt med eller er aktivt involvert i kjøp og/eller salg av selskaper eller eiendom, for eksempel administrerende direktører/CFO-er, gründere og selskapsgrunnleggere, investeringsforvaltere, M&A-ledere, advokater, investeringsbank/bedriftsfinansiering, internadvokater, risikostyrere, transaksjonsrådgivere (inkludert finansielle rådgivere, skatterådgivere, tekniske rådgivere osv.), samt de som ønsker å lære mer om hvordan M&A-forsikring fungerer og hvordan den kan tilføre verdi til en transaksjon. Bruken av M&A-forsikring er ikke begrenset til bestemte typer bedrifts-/eiendomstransaksjoner eller sektorer.

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.

Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.

Kurset arrangeres av Ken Jemtrén og Eddie Johansson, med Carl Christian Rösiö som gjesteforeleser.