Nettverk

Nettverk i Teknologikontrakter og IT-anskaffelser

Vi diskuterer emner som kontraktstyper, digitalisering, ansvar, endringer og tvisteløsning

20

timer

26950 NOK.

JUCs nettverk i Teknologikontrakter og IT-anskaffelser

 

Innhold

De aller fleste prosesser i verden rundt oss er i dag i ferd med å bli digitalisert og bruken av AI i ferd med å ta av. I den anledning er det helt sentralt å inngå gjennomtenkte, klare og balanserte Teknologikontakter samt å sikre at du ikke bryter gjelde lover og regler.

Teknologikontrakter inkl. IT-anskaffelser spiller en avgjørende rolle i å sikre at teknologiske løsninger blir realisert og brukt på en effektiv, rettferdig og sikker måte for både leverandører og kunder. Teknologikontakter og IT-anskaffelser rommer bl.a. kjøp og regulering av programvarelisenser, vedlikehold og support, hosting og skytjenester, utvikling av skreddersydd programvare, lisensiering av immaterielle rettigheter og regulering av det kommersielle.

I nettverksmøtene vil vi også diskutere datasikkerhet og personvern, bruk av data og rettighetsreguleringen av data samt AI.

Dette nettverket er designet for de som søker ekspertisen og kunnskapen som kreves for å navigere i et stadig skiftende og spennende landskap. Vi ser frem til å samarbeide med deg og bidra til å forme fremtiden!

Innhold og tema vil variere fra møte til møte, og bestemmes i fellesskap av nettverksmedlemmene og nettverkslederne.

Noen forslag til emner som kan tas opp og drøftes i nettverket: 

 • Skyreisen- hvordan anskaffe en løsning i skyen fra A-Å - når du er underlagt anskaffelsesloven og når du ikke er det?
 • Fallgruver og muligheter i teknologikontrakter- hva skal til for å få på plass en god avtale og hva kjennetegner disse?
 • Hvordan sikre at datagrunnlaget du vil bruke til å trene AI-en er lovlig?
 • Hvilket forhandlingsrom finnes det ved anskaffelse av en skyløsning?
 • En oversikt over teknologikontaktene som er mest brukt i markedet – samt fordelene og ulempene ved enkelte avtaler.
 • Hva må du ha med i kontakten med dine kunder dersom du «hoster» løsningen din i skyen? Back to back prinsippet og prising av restrisiko er stikkord her.
 • Datasikkerhet og personvern.
 • AI og reguleringen av denne.
 • Risiko og ansvarsbegrensninger
 • Forhandlingsspillet

Målgruppe 

Deltakerne i nettverket er erfarne advokater, innkjøpere, kontraktsforvaltere, juridiske rådgivere, utviklere, grundere, start ups, IT-kontraktsadministratorer, teknologikontraktsledere, salgs- eller forretningsutviklere, prosjektledere for teknologiløsninger, IT-direktører eller CTO (Chief Technology Officer), compliance officers og personvernansvarlige samt andre profesjonelle som til daglig arbeider, eller med teknologikontrakter eller anskaffelser i praksis. Bli med i dette nettverket og sitt igjen med verdifull kunnskap og strategier for å håndtere teknologikontrakter på en effektiv og lønnsom måte.

Det er mulig å bli medlem av nettverket så frem det er ledige plasser. Dette kan enten være fra starten av sesongen, eller i løpet av året. Plassene i nettverket er personlige, med det formål om å sikre at nettverksdeltakerne kontinuerlig møtes, og dermed også får et optimalt utbytte av de relasjonene som bygges og det faglige nettverket som skapes.

Hvordan fungerer våre nettverk?

Vårt nettverk gir deg tilgang til en spesiell undervisningsmodell der læring og profesjonelt samarbeid står i fokus. I vårt nettverk utvikler medlemmene seg i fellesskap gjennom sesongen, som består av fire fysiske møter i løpet av året. Disse fire møtene legger grunnlaget for et unikt læringsforum preget av kunnskap, kompetanseutvikling og inspirasjon. For å sikre at faglig ekspertise står i sentrum, har vi sørget for at alle møtene ledes av nettverksledere som er ledende eksperter innenfor nettverkets emneområde.

Alle nettverksdeltakere vil få utlevert relevant materiale.

NO netværk figur

Vil du vite mer om hva vi kan gjøre for deg?

Emil har de siste 5 årene arbeidet med å sette sammen våre profesjonelle nettverksgrupper. Han har grundig kjennskap til det faglige innholdet i alle våre grupper, samt dynamikken blant deltakerne. Emil kan gi råd om hvilket av nettverkene våre som er riktig for deg og din faglige profil.

Emil Olander Falke Jensen

Emil Olander Falke Jensen
Nettverksspesialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

Spesialiserte nettverk med høyt faglig nivå

I våre nettverk er du garantert et høyt faglig nivå med eksklusive nettverksmuligheter. Foredragsholderne åpner for dialog med medlemmene, noe som gjør at nettverket i større grad enn tradisjonell undervisning blir et forum der medlemmene møtes og utveksler erfaringer med andre profesjonelle aktører på området.

Nettverket tar alltid utgangspunkt i deltakernes aktuelle problemstillinger og perspektiver. Du vil oppleve at dine ønsker til møtenes innhold blir tatt med fra første møte, og derfor vil temaene alltid følge den aktuelle og pågående utviklingen innen fagområdet.‎

Hvilken verdi får du i et nettverk?

 • Mulighet til å holde deg oppdatert om den siste lovgivningen og nylige rettsavgjørelser.

 • Få nye profesjonelle forbindelser utenfor arbeidsplassen din for å styrke nettverket ditt.

 • Få unik innsikt og beste praksis fra andre medlemmer av nettverket.

 • Få sparring med andre profesjonelle innenfor samme fagområde.