Kurs

Praktisk kontraktsrett

En gjennomgang av sentrale kontraktstyper og praktisk viktige problemstillinger

7

Leksjoner

7995 NOK.

Utbytte

Formålet med kurset er å gi deltakerne en dyptgående forståelse av sentrale og praktisk viktige emner i avtale- og kontraktsrett.

 

På kurset får du bl.a.:

 • En dypere forståelse av reglene om avtaleinngåelse, bl.a. om avtalebinding gjennom forhandlinger, fallgruver og hensiktsmessige fremgangsmåter
 • Dypere innsikt i prinsipper for tolking og utfylling av kommersielle kontrakter, herunder om betydningen av inngåelsesform og bruk av standardkontrakter
 • En dypere forståelse av ulike mekanismer som kan brukes for fordeling av risiko og ansvar i kontrakter, herunder betydningen av prisformat, samt sanksjoner mot kontraktsbrudd
 • Kunnskap om sentrale kontraktstyper og standardkontrakter, for eksempel tilvirkningskontrakter, og betydningen dette kan ha for utforming og tolkning
 • Kunnskap om hvilke avveininger som bør foretas ved utarbeidelse av kommersielle kontrakter og forhold som normalt bør reguleres
 • Et godt grunnlag for å kunne gjennomgå, vurdere og utarbeide forskjellige typer kontrakter


Innhold

Kontraktsretten er et fragmentert og sammensatt rettsområde. Mange kontraktstyper er lovregulert, men kontraktslovene er i stor grad fravikelige i kommersielle kontraktsforhold. Andre viktige kontraktstyper er ikke lovregulert, men mange av disse vil typisk være preget av mye brukte standardkontrakter. 

 

Alminnelig kontraktsrett er generelt formulerte regler og prinsipper, i hovedsak formulert på grunnlag av kontraktslover, standardkontrakter og rettspraksis. Alminnelig kontraktsrett vil utgjøre bakgrunnsrett på ikke lovregulerte områder, omtrent på samme måte som på kontraktslovene på lovregulerte områder.

 

Bakgrunnsretten har betydning på flere måter. For det første er det disse reglene som vil gjelde dersom partene ikke avtaler noe annet. For det andre vil alminnelig kontraktsrett etter omstendighetene tillegges vekt ved tolkningen. Kunnskap om alminnelig kontraktsrett er dermed viktig ved utforming av kontrakter.


Emner er bl.a.:

 • Avtaleinngåelse, særlig om intensjonsavtaler, avtalebinding ved forhandlinger og offentlige anbud
 • Ugyldighetsgrunner og prekontraktuelt ansvar
 • Avtaletolkning, herunder om betydningen av inngåelsesform og avtaleforhandlinger
 • Ulike typer av kontraktsforpliktelser, herunder særlig om bruk av garantier i forskjellige kontraktstyper
 • Risikofordeling i kontrakt, herunder om betydningen av vederlagsformat og forpliktelsenes karakter
 • Force Majeure og kontrollansvar
 • Kontraktsbruddssanksjoner, særlig om heving og erstatning
 • Dagbot ved forsinkelse og andre former for standardisert erstatning ved kontraktsbrudd
 • Ansvarsbegrensninger og ansvarsfraskrivelser
 • Ansvar for skade innenfor og utenfor kontrakt
 • Avtalte endringsmekanismer, herunder om endringsordresystem i tilvirkningskontrakter, prisjusteringsklausuler og reforhandlingsklausuler
 • Revisjon på grunnlag av bakgrunnsrettslige regler som forutsetningslæren og avtl. § 36
 • Bruk og tolking av standardklausuler, såkalte "boilerplates"
 • Lovvalg og tvisteløsning i internasjonale kontraktsforhold
 • Utarbeidelse av avtaler – avveininger, regulering og struktur

 

Målgruppe

Kurset retter seg i hovedsak mot advokater og jurister som arbeider med utarbeidelse og forhandling av kontrakter med norske og utenlandske motparter. Kurset egner seg også for ikke-jurister som arbeider med kontrakter.

 

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.

 

Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer om kurset, kan du kontakte meg.

Emilie Fog Pedersen
Kurs og Kommunikasjons Koordinator
Mobil: +47 904 99 004
Email: efp@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.