Kurs

Praktisk kontraktsrett

En gjennomgang av sentrale kontraktstyper og praktisk viktige problemstillinger

7

timer

7995 NOK.

Utbytte

Formålet med kurset er å gi deltakerne en dyptgående forståelse av utvalgt og praktisk viktige emner i forbindelse med kontraktsinngåelse- og gjennomføring.

 

På kurset får du bl.a.:

 • En dypere forståelse av reglene om avtaleinngåelse, bl.a. om avtalebinding gjennom forhandlinger, fallgruver og hensiktsmessige fremgangsmåter
 • En dypere forståelse av ulike mekanismer som kan brukes for fordeling av risiko og ansvar i kontrakter, herunder betydningen av prisformat, samt sanksjoner mot kontraktsbrudd
 • Kunnskap om relevante regler og mekanismer for å håndtere kontrakters unormale forløp


Innhold

Kontraktsretten er et fragmentert og sammensatt rettsområde. Mange kontraktstyper er lovregulert, men kontraktslovene er i stor grad fravikelige i kommersielle kontraktsforhold. Andre viktige kontraktstyper er ikke lovregulert, men mange av disse vil typisk være preget av mye brukte standardkontrakter. Det vil blant annet bli brukt eksempler fra SSA-kontraktene, NS-standardene, og NF/NTK. 

 

Alminnelig kontraktsrett er generelt formulerte regler og prinsipper, i hovedsak formulert på grunnlag av kontraktslover, standardkontrakter og rettspraksis. Alminnelig kontraktsrett vil utgjøre bakgrunnsrett på ikke lovregulerte områder, omtrent på samme måte som på kontraktslovene på lovregulerte områder.

 

Bakgrunnsretten har betydning på flere måter. For det første er det disse reglene som vil gjelde dersom partene ikke avtaler noe annet. For det andre vil alminnelig kontraktsrett etter omstendighetene tillegges vekt ved tolkningen. Kunnskap om alminnelig kontraktsrett er dermed viktig ved utforming av kontrakter.


Emner er bl.a.:

 • Typiske problemstillinger ved forhandlinger og inngåelse av kommersielle kontrakter (herunder spørsmål om binding, tolkningsregler, rekkefølgebestemmelser mv.)
 • Mekanismer for å identifisere, plassere og regulere de sentrale forpliktelser
 • Dynamiske kontraktselementer, herunder særlig om
  • Endringsregler, avbestilling mv.
  • Uforutsett utvikling (force majeure, prisrevisjon mv.)
 • Hovedtrekkene om ansvar for mislighold og begrensninger av ansvar under kontrakt

 

Målgruppe

Kurset retter seg i hovedsak mot advokater og jurister som arbeider med utarbeidelse og forhandling av kontrakter med norske og utenlandske motparter. Kurset egner seg også for ikke-jurister som arbeider med kontrakter. Kurset retter seg både mot det private og det offentlige.  

 

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.

 

Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: 37 41 85 51
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Kompetanseutvikling

Hos JUC finner du juridiske kurs innenfor et bredt spekter av arbeidsområder. Vi tilbyr både grunnkurs og spesialiserte kurs som kan godkjennes som obligatorisk etterutdanning.

Våre kurs undervises av ledende norske og internasjonale eksperter som gir deg innsikt i aktuelle utfordringer og muligheter innen ulike rettsområder. Du vil få konkrete verktøy som du kan anvende i ditt daglige arbeid, samt et unikt innblikk i ny lovgivning, rettspraksis og forvaltningspraksis med fokus på betydningen for ditt spesifikke arbeidsområde.