Kurs

Nye boformer

Juridiske utfordringer med implementering av nye boligmodeller

3

timer

3995 NOK.

Bakgrunn

I dagens dynamiske boligmarked opplever vi en betydelig økning i ulike boligmodeller, hvor store aktører etablerer innovative løsninger som leie til eie, deleie og andre varianter. Denne trenden har skapt et landskap med mangfoldige boligvalg og gir rom for nye perspektiver på boligmarkedet.

Utbytte

Kurset tar sikte på å utforske og diskutere de juridiske utfordringene knyttet til implementeringen av disse nye boligmodellene. Vi vil se nærmere på hvordan lover og regler, inkludert sameieloven/husleieloven, burettslagsloven/eierseksjonsloven, samt bustadoppføringslova, påvirker og regulerer disse modellene. Det vil også bli fokusert på hvordan de nyeste boligmodellene ofte utvikler seg i et tempo som utfordrer den eksisterende lovgivningen. Gjennom kurset vil du få en grundig oppdatering og forståelse av disse dynamiske endringene.

Innhold

Kurset vil gå i dybden på rettsreglene for co-living, co-owning og andre nyskapende boligkjøpsmodeller. Det vil være en grundig gjennomgang av hvordan disse modellene fungerer innenfor rammene av gjeldende lovgivning og hvordan de kan påvirke fremtidige rettslige tolkninger og praksis.

Gjennom forelesninger og diskusjoner vil kurset gi deltakerne muligheten til å utforske og forstå de juridiske aspektene ved disse moderne boligmodellene, og gi et solid grunnlag for å navigere i dette stadig skiftende landskapet av boligjus.

Målgruppe

Eiendomsaktører og personer som arbeider med temaet.

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: 37 41 85 51
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Kompetanseutvikling

Hos JUC finner du juridiske kurs innenfor et bredt spekter av arbeidsområder. Vi tilbyr både grunnkurs og spesialiserte kurs som kan godkjennes som obligatorisk etterutdanning.

Våre kurs undervises av ledende norske og internasjonale eksperter som gir deg innsikt i aktuelle utfordringer og muligheter innen ulike rettsområder. Du vil få konkrete verktøy som du kan anvende i ditt daglige arbeid, samt et unikt innblikk i ny lovgivning, rettspraksis og forvaltningspraksis med fokus på betydningen for ditt spesifikke arbeidsområde.