Kurs

Ekspropriasjon

Hvordan skaffe seg rettigheter over annen persons grunn? 

4

timer

5495 NOK.

Utbytte

Kurset vil gi deltakerne kunnskap og forståelse av de juridiske og praktiske aspektene ved erverv av grunn og rettigheter, særlig knyttet til etablering av offentlige og private veier. Deltakerne vil få god kunnskap om håndtering av grunn- og rettighetserverv i utviklingsprosjekter, gjennomføring av ekspropriasjonssaker, erstatningsvurderinger og skjønnsprosessen.

Innhold

Kurset dekker følgende sentrale emner:

Vilkår og fremgangsmåte ved ekspropriasjon:
 • Gjennomgang av de juridiske betingelsene for å gjennomføre ekspropriasjon av eiendom, spesielt i sammenheng med veiutbygging.
 • Prosedyrer og krav som må følges i ekspropriasjonsprosessen.
 • Forhandlinger
 • Reglene og praksis knyttet til dekning av kostnader til juridisk og annen sakkyndig bistand.

Erstatningsreglene:
 • En oversikt over erstatningsreglene som gjelder ved ekspropriasjon av veigrunn og tilknyttede rettigheter.
 • Vurdering av ulike typer erstatning, herunder kompensasjon for tap av eiendom, tap av inntekt og andre relevante faktorer.

Fastsettelse av erstatning og skjønnsprosessen:
 • Hvordan erstatningen blir fastsatt og vurdert i ekspropriasjonssaker.
 • En oversikt over skjønnsprosessen og hva skjønnsretten kan ta stilling til.

Jordskifteretten som skjønnsrett:
 • En innføring i jordskifterettens rolle som skjønnsrett i forbindelse med erverv av veigrunn og rett til vei.
 • Gjennomgang av hvordan jordskifteretten behandler saker knyttet til veigrunn og rettigheter.

Erverv av rett til eksisterende vei og grunn til vei i samsvar med jordskifteloven – hvor langt rekker jordskifterettens kompetanse:
 • En sammenligning av reglene i jordskifteloven og veiloven for erverv av veigrunn og rett til eksisterende veier
 • Gjennomgang av forholdet mellom jordskifte og ekspropriasjon.

Målgruppe

Målgruppen for kurset er jurister, eiendomsutviklere, offentlige tjenestepersoner og andre fagpersoner som arbeider med eiendomsrett, eiendomsutvikling og utvikling av vei og annen infrastruktur.

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjon og annet relevant materiale gjennom JUC’s digitale materialeportal.

Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: 37 41 85 51
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Kompetanseutvikling

Hos JUC finner du juridiske kurs innenfor et bredt spekter av arbeidsområder. Vi tilbyr både grunnkurs og spesialiserte kurs som kan godkjennes som obligatorisk etterutdanning.

Våre kurs undervises av ledende norske og internasjonale eksperter som gir deg innsikt i aktuelle utfordringer og muligheter innen ulike rettsområder. Du vil få konkrete verktøy som du kan anvende i ditt daglige arbeid, samt et unikt innblikk i ny lovgivning, rettspraksis og forvaltningspraksis med fokus på betydningen for ditt spesifikke arbeidsområde.