Kurs

Styreansvar i borettslag og eierseksjonssameier

Få anbefalinger til hvordan best mulig unngå å havne i ansvarssituasjoner

3

timer

3995 NOK.

Bakgrunn

Borettslag og eierseksjonssameier plikter å ha et styre. I de fleste tilfeller innebærer dette at andels- eller seksjonseiere selv må påta seg rollen som styreleder og styremedlemmer.

Som styremedlem er det viktig å være bevisst på hvilke forpliktelser som følger med vervet, og å etterleve disse på en forsvarlig måte.

Domstolene har også den senere tiden tatt stilling til saker knyttet til styreansavar for styremedlemmer i borettslag og sameier, i tilfeller hvor styremedlenmer ikke har oppfylt sine forpliktelser. Kurset vil også ta for seg relevant rettspraksis.

Utbytte

På kurset får du blant annet:
  • En redegjørelse for hvilke forpliktelser som følger med et styreverv i et borettslag eller eierseksjonssameie, og hva det er viktig å være bevisst på i en slik rolle
  • Anbefalinger til hvordan best mulig unngå å havne i ansvarssituasjoner
  • Faglig opdatering og redegjørelser for rettspraksis på området

Innhold

Kurset vil ta for seg styreansvar generelt, med særlig fokus på ansvar for styremedlemmer i borettslag eller eierseksjonssameier.
Kurset vil inneholde spørsmål knyttet til:

  • Styrets oppgaver
  • Lojalitetsplikt
  • Opplysningssvikt
  • Terskelen for aktsomhetsnormen som påhviler styremedlemmer, og hvordan denne eventeult praksiseres for styremedlemmer i borettslag/ sameier sett i forhold til aksjeselskap
  • Hvordan styret best kan forsøke å hindre styreansvarssituasjoner

Målgruppe

Kurset egner seg særlig for styremedlemmer i borettslag eller eierseksjonssameier, og for advokater, boligforvaltere, samt seksjons- og andelseiere som enten er eller vurdere å påta seg styreverv i et borettslag eller eierseksjonssameie.

Undervisningsform

Kurset vil gjennomføres som et foredrag, med muligheter for diskusjon, erfaringsutveksling og spørsmål.

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUC’s online materialeportal.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: 37 41 85 51
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Kompetanseutvikling

Hos JUC finner du juridiske kurs innenfor et bredt spekter av arbeidsområder. Vi tilbyr både grunnkurs og spesialiserte kurs som kan godkjennes som obligatorisk etterutdanning.

Våre kurs undervises av ledende norske og internasjonale eksperter som gir deg innsikt i aktuelle utfordringer og muligheter innen ulike rettsområder. Du vil få konkrete verktøy som du kan anvende i ditt daglige arbeid, samt et unikt innblikk i ny lovgivning, rettspraksis og forvaltningspraksis med fokus på betydningen for ditt spesifikke arbeidsområde.