Kurs

Offshore-kontrakter

Oppbygning, ansvar og anvendelse

7

timer

7995 NOK.

Bakgrunn

Kurset vil gi en grunnleggende innføring i sentrale problemstillinger knyttet til offshorekontrakter primært for leveranser til norsk kontinentalsokkel, men også internasjonalt. Kurset fokuserer på å gi en overordnet innsikt i emnet så vel som mer detaljert redegjørelse for særlig sentrale bestemmelser i offshorekontraktene.
Med den stadig økende betydningen av offshoreprosjekter i Norge, er det nødvendig å forstå de juridiske rammene som styrer disse kontraktene. Dette kurset tar sikte på å gi deg kunnskapen og verktøyene du trenger for å kunne håndtere de utfordringene som oppstår i forbindelse med offshorekontrakter i dagens juridiske landskap.

Utbytte

Dette kurset gir deg verktøyene og kunnskapen du trenger for å navigere gjennom komplekse offshorekontrakter og håndtere juridiske utfordringer som kan oppstå i slike prosjekter.

På kurset får du blant annet:
 • Inngående kunnskap om juridiske aspekter knyttet til offshorekontrakter
 • Forståelse av de ulike standardene som regulerer slike kontrakter
 • Innsikt i kontraktens oppbygning og prosjekteringsansvar
 • Klarhet i ansvars- og forsikringsaspekter knyttet til offshorekontrakter
 • Dybdeforståelse av endringsregler, terminering og håndtering av mangler og forsinkelser
 • Innsikt i hvordan offshorekontrakter kan ha relevans utenfor offshoresektoren og i internasjonale kontraktsformater som LOGIC og FIDIC
 • Forståelse av de kontraktuelle rammene som vil gjelde for havvindutbygging på norsk sokkel

Innhold

Kurset har følgende oppsett:
Innledning / overordnet
 • Sesjon 1: Overordnet om offshorekontrakter, bakgrunn, de ulike standardene, forholdet til bakgrunnsretten
 • Sesjon 2: Kontraktenes oppbygning og nærmere om prosjekteringsansvaret
Sentrale bestemmelser
 • Sesjon 3: Ansvar og forsikring
 • Sesjon 4: Endringsreglene og terminering
 • Sesjon 5: Mangler, forsinkelser og levering
Relaterte problemstillinger
 • Sesjon 6: Anvendelse utenfor offshoresektoren og andre internasjonale kontraktsformater (LOGIC, FIDIC etc.)
 • Sesjon 7: Havvindutbygging på norsk sokkel

Målgruppe

Dette kurset er ideelt for advokater, jurister som arbeider med kontrakter, contract managers, kontraktsforvaltere, prosjektledere og andre interesserte som ønsker å forstå de juridiske aspektene knyttet til offshorekontrakter. Det er også egnet for både erfarne fagfolk som ønsker å oppdatere sin kunnskap og nykommere som ønsker å bygge en solid forståelse av emnet.

Undervisningsform

Kurset kombinerer ulike undervisningsformer, og det vektlegges utveksling av erfaringer mellom deltakerne og underviserne, og gir deltakerne muligheten til å utvikle praktiske ferdigheter og konkrete verktøy for håndtering av offshorekontrakter. Kurset balanserer teori og praksis for å gi en helhetlig forståelse av emnet.