Kurs

Profesjonsansvar for revisorer

Ny lovgivning, praksis og standarder

7

timer

6995 NOK.

Del på sosiale medier

in
t
f

Utbytte

 • Kunnskap om nyere rettspraksis
 • Innsikt i revisors arbeid ved årsregnskapsrevisjon – avliving av myter og misforståelser
 • Innsikt i den rettslige betydningen av de internasjonale revisjonsstandardene
 • Innsikt i rollefordelingen mellom styret og revisor


Innhold

Reglene for når revisor kan bli holdt erstatningsansvarlig er i stadig utvikling. Det er vedtatt en ny revisorlov som trådte i kraft 1.1.2021. De internasjonale revisjonsstandardene har utviklet seg til et omfattende regelverk av stor betydning for revisors daglige arbeid i tillegg til at de bidrar til å gi god revisjonsskikk et innhold.


Det er en utbredt misforståelse i næringslivet rundt revisors rolle og ansvar. Revisor er en kontrollør og har eksempelvis ikke ansvar for det avlagte årsregnskapet. Revisor er heller ingen garantist for at regnskapet er 100% riktig. Den nye revisorloven viderefører i det alt vesentlige tidligere rettstilstand, men innebærer også noen endringer som det er viktig å være oppmerksom på. Hva innebærer det såkalte profesjonsansvaret og hvordan påvirker det ansvarsbedømmelsen? Et annet tema er det såkalte informasjonsansvaret holdt opp mot revisors rolle som allmennhetens tillitsmann.


Rettspraksis innenfor revisoransvaret er også i stadig utvikling og belyser innholdet i god revisjonsskikk på ulike arbeidsområder og betydningen av revisjonsstandardene i et rettslig perspektiv. Revisoransvaret omfatter ikke bare ansvar for årsregnskapsrevisjon, men også ansvar for revisorbekreftelser og annen rådgivning, herunder ansvar for skattebistand som utfylling av skattemelding, næringsoppgave osv. Hvor langt går revisors ansvar som rådgiver til å ivareta interessene til andre en oppdragsgiver? Ved ansvar for årsregnskapsrevisjon er det et grunnvilkår at årsregnskapet er beheftet med vesentlig feil. Det reiser spørsmål om solidaransvar for avgiver av årsregnskapet, dvs. styret og ledelse i selskapet.
 

På kurset gjennomgås bl.a.:
 

 • Relevante deler av ny revisorlov
 • Profesjonsansvaret
 • God revisjonsskikk
 • Rettspraksis innenfor årsregnskapsrevisjon, rådgivning, erklæringer
 • Revisors omsorgsansvar ved rådgivning
 • Bruk av ekspertvitner/fagkyndige meddommere
 • Solidaransvar med styret og ledelse
 • Revisors forhold til regnskapsfører
 • Regress
 • Foreldelse
 • Ansvarsbegrensninger
 • Betydningen av Finanstilsynets rapporter etter tilsyn

 

Målgruppe

Målgruppen for kurset er primært advokater, praktikere i forsikringsselskaper samt internjurister som i sitt daglige virke beskjeftiger seg med problemstillinger knyttet til revisors erstatningsansvar.

 

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.


Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: 37 41 85 51
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Kompetanseutvikling

Hos JUC finner du juridiske kurs innenfor et bredt spekter av arbeidsområder. Vi tilbyr både grunnkurs og spesialiserte kurs som kan godkjennes som obligatorisk etterutdanning.

Våre kurs undervises av ledende norske og internasjonale eksperter som gir deg innsikt i aktuelle utfordringer og muligheter innen ulike rettsområder. Du vil få konkrete verktøy som du kan anvende i ditt daglige arbeid, samt et unikt innblikk i ny lovgivning, rettspraksis og forvaltningspraksis med fokus på betydningen for ditt spesifikke arbeidsområde.

Del på sosiale medier

in
t
f