Kurs

Rollen som hvitvaskingsansvarlig

Sertifisering for hvitvaskingsansvarlig - modul 2

7

timer

7995 NOK.

Innhold

Hvitvaskingsansvarlig er en viktig funksjon hos de rapporteringspliktige i dag. Rollen ble ytterligere fremhevet og tydeliggjort ved endring av hvitvaskingsloven i 2018, og tydeliggjøringen ble fulgt opp i Finanstilsynets rundskriv (nr. 4/2022, tidl. nr. 8/2019).  Det er i dag forventet at funksjonen er en del av ledelsen, eller er en leder på et nivå i organisasjonen som gir gjennomslagskraft. Dette er bl.a. uttrykt ved at hvitvaskingsansvarlig skal ha direkte rapporteringslinje til øverste ledelse og styret.
 
Utøvelse av rollen som hvitvaskingsansvarlig er noe som må læres gjennom erfaring. Hvitvaskingsansvarlig er tildelt ansvaret for det operative arbeidet, og det krever, i tillegg til faglig kunnskap, interesse for organisatoriske løsninger, samarbeid og kommunikasjon.
 
Kurset ledes derfor av erfarne fagfolk som har lang operativ erfaring fra rapporteringspliktige virksomheter og som selv har «stått i stormen». I løpet av de ulike modulene vil du møte flere erfarne praktikere i Norge. Norske myndigheter vil bidra til å sette rollen som hvitvaskingsansvarlig inn i et større perspektiv, og gi en oppdatering av forventninger til det operative arbeidet.

Sertifisering

Dette kurset er en del av en sertifiseringsprosess, hvor deltakelse i alle modulene er nødvendig for å oppnå sertifiseringen.
Disse modulene er:
Modul 1: Lovgivning og rammene
Modul 2: Rollen som hvitvaskingsansvarlig
Modul 3: Håndtering av risiko for hvitvasking og terrorfinansiering
Modul 4: Rapportering til ØKOKRIM

Sertifiseringen er relevant for deg som jobber som hvitvaskingsansvarlig til daglig i en rapporteringspliktig virksomhet. Kurset vil også være for deg som inngår i ledelsen eller i styret og du ønsker å oppdatere din kunnskap for å styrke håndteringen knyttet til risiko for hvitvasking og terrorfinansiering fra din lederposisjon. Opplæringen har videre som mål å gi eksterne rådgivere, bl.a. advokater, bedriftsadvokater og andre mulighet til bedre å forstå hva som skal til for å kunne gi kvalifisert rådgivning på området. Alle deltakere vil motta et kursbevis på kursets siste dag.

Dersom det er ønskelig med faglig fordypning på et spesifikt område, er det nå mulig å delta på enkeltstående moduler.
 
Formålet med kurset er at du skal få motivasjon, inspirasjon og stå enda bedre rustet til å utøve din rolle i din virksomhet.

Modul 2 tar for seg følgende emner:

  • Hvordan etablere rollen som hvitvaskingsansvarlig i egen organisasjon: formål og behov (proporsjonalitet), organisatoriske valg, grensesnitt og interaksjon mot      andre sentrale funksjoner (styret, øverste ledelse, Compliance-funksjonen etc.)
  • Hvitvaskingsansvarlig: forventninger og utfordringer
  • Kultur - hvordan få til forankring av det operasjonelle arbeidet i virksomheten
  • Workshop og dilemmadiskusjon

Målgruppe

Utdanningen er målrettet mot de som har rollen som hvitvaskingsansvarlig (jurister og ikke-jurister) og ledere/styremedlemmer som søker en bedre forståelse for rollen og det operative arbeidet.

Materialer

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: 37 41 85 51
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Kompetanseutvikling

Hos JUC finner du juridiske kurs innenfor et bredt spekter av arbeidsområder. Vi tilbyr både grunnkurs og spesialiserte kurs som kan godkjennes som obligatorisk etterutdanning.

Våre kurs undervises av ledende norske og internasjonale eksperter som gir deg innsikt i aktuelle utfordringer og muligheter innen ulike rettsområder. Du vil få konkrete verktøy som du kan anvende i ditt daglige arbeid, samt et unikt innblikk i ny lovgivning, rettspraksis og forvaltningspraksis med fokus på betydningen for ditt spesifikke arbeidsområde.