Kurs

Samspillet mellom opphavsretten og markedsføringsretten

Med særlig fokus på saker om ulovlige etterligninger

3

timer

3995 NOK.

Bakgrunn

Opphavsrett, markedsføringsrett og vern av forretningshemmeligheter. Disse rettsområdene kan til tider flyte over i hverandre og være aktuelle å anvende i samme sak. Fra rettspraksis ser vi ofte at brudd på opphavsrettslig lovgivning også anføres å være i strid med markedsføringslovens forbud mot handlinger i strid med god forretningsskikk. Her har det i løpet av de siste årene kommet flere viktige avklaringer fra Høyesterett, og flere interessante saker verserer for tiden i domstolene.

Innhold

Ved å delta på dette kurset vil du lære det mest grunnleggende du trenger å vite for å kunne gjøre gode vurderinger av hvordan saker hvor det kan være aktuelt å anføre brudd på opphavsrett, markedsføringsloven og/eller forretningshemmelighetsloven best bør håndteres

Sentrale temaer som vil bli behandlet:
  • Oversikt over hvordan opphavsrettslig lovgivning som f.eks. åndsverkloven og varemerkeloven samvirker med markedsføringslovens kapittel 6
  • Sammenhengen mellom lov om forretningshemmeligheter og markedsføringsloven
  • Oppdatering på ny rettspraksis og vedtak
  • Verktøy for å vurdere hvilket eller hvilke regelsett saker om etterligninger og inngrep i immaterielle rettigheter bør vurderes etter
  • Hvilket økonomisk resultat eller andre virkninger du kan oppnå etter de forskjellige regelsettene

Målgruppe

Kurset retter seg mot advokater, internadvokater og øvrige jurister som har befatning med eller ønsker å lære mer om opphavsrett og markedsføringsrett.

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: 37 41 85 51
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Kompetanseutvikling

Hos JUC finner du juridiske kurs innenfor et bredt spekter av arbeidsområder. Vi tilbyr både grunnkurs og spesialiserte kurs som kan godkjennes som obligatorisk etterutdanning.

Våre kurs undervises av ledende norske og internasjonale eksperter som gir deg innsikt i aktuelle utfordringer og muligheter innen ulike rettsområder. Du vil få konkrete verktøy som du kan anvende i ditt daglige arbeid, samt et unikt innblikk i ny lovgivning, rettspraksis og forvaltningspraksis med fokus på betydningen for ditt spesifikke arbeidsområde.