Nettverk

Nettverk i Innovasjonsledelse

Vi diskuterer hva som kjennetegner en god ledelse av produktive innovasjonsprosesser

20

timer

26950 NOK.

Innhold

Gjennom JUC-nettverket Innovasjonsledelse samles de mest essensielle erfaringene og veiledende spørsmålene, slik at den enkelte selv skal kunne finne frem til de riktige svarene. På denne måten vil medlemmene få innsikt, verktøy og ideer for å bevege seg raskere mot vellykkede innovasjonsprosesser. I nettverket vil medlemmene utfordres og inspireres av hverandre, slik at erfaringer utveksles og verktøykassen utvides. Vi vil både lære om teorier og utprøve og utforske de tilnærmingene til innovasjonsledelse som virker i  praksis. Nettverket vil dermed være til stor nytte ikke bare for medlemmene, men også for medlemmenes organisasjoner.

 

Noen eksempler på emner som kan tas opp og drøftes i nettverket:


 • Ulike typer innovasjonsprosesser
 • Praktisk bruk av kunstig intelligens
 • Hvordan lykkes man med innovasjon i små og store organisasjoner?
 • Kulturbygging – ledelsens rolle og organisk innovasjon
 • Motivasjon til endring og innovasjon på organisasjonsplan
 • Utvikling av forskjellige forretningsmodeller og arbeid med endring av forretningsmodeller for å støtte opp under innovasjon og endring
 • Trender innenfor digital brukerinvolvering og viktigheten av brukerinvolvering
 • Involvering av medarbeidere, kolleger og sluttbrukere
 • Konkrete business caser – eksempler fra ulike bedrifter på vellykket innovasjon og måling av suksess

Nettverket tar alltid utgangspunkt i deltakernes egne, aktuelle problemstillinger og perspektiver. Du vil derfor oppleve fra dag én at dine ønsker til innhold blir tatt på alvor - og at emnene derfor også kontinuerlig vil være i utvikling.

 

Målgruppe:

Deltakerne i nettverket er ledere og medarbeidere i private og offentlige virksomheter som ønsker overblikk, praktiske verktøy og strategiske perspektiver på hvordan tilrettelegge for innovasjonsprosesser. 

Hvordan fungerer våre nettverk?

Vårt nettverk gir deg tilgang til en spesiell undervisningsmodell der læring og profesjonelt samarbeid står i fokus. I vårt nettverk utvikler medlemmene seg i fellesskap gjennom sesongen, som består av fire fysiske møter i løpet av året. Disse fire møtene legger grunnlaget for et unikt læringsforum preget av kunnskap, kompetanseutvikling og inspirasjon. For å sikre at faglig ekspertise står i sentrum, har vi sørget for at alle møtene ledes av nettverksledere som er ledende eksperter innenfor nettverkets emneområde.

Alle nettverksdeltakere vil få utlevert relevant materiale.

NO netværk figur

Vil du vite mer om hva vi kan gjøre for deg?

Emil har de siste 5 årene arbeidet med å sette sammen våre profesjonelle nettverksgrupper. Han har grundig kjennskap til det faglige innholdet i alle våre grupper, samt dynamikken blant deltakerne. Emil kan gi råd om hvilket av nettverkene våre som er riktig for deg og din faglige profil.

Emil Olander Falke Jensen

Emil Olander Falke Jensen
Nettverksspesialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

Spesialiserte nettverk med høyt faglig nivå

I våre nettverk er du garantert et høyt faglig nivå med eksklusive nettverksmuligheter. Foredragsholderne åpner for dialog med medlemmene, noe som gjør at nettverket i større grad enn tradisjonell undervisning blir et forum der medlemmene møtes og utveksler erfaringer med andre profesjonelle aktører på området.

Nettverket tar alltid utgangspunkt i deltakernes aktuelle problemstillinger og perspektiver. Du vil oppleve at dine ønsker til møtenes innhold blir tatt med fra første møte, og derfor vil temaene alltid følge den aktuelle og pågående utviklingen innen fagområdet.‎

Hvilken verdi får du i et nettverk?

 • Mulighet til å holde deg oppdatert om den siste lovgivningen og nylige rettsavgjørelser.

 • Få nye profesjonelle forbindelser utenfor arbeidsplassen din for å styrke nettverket ditt.

 • Få unik innsikt og beste praksis fra andre medlemmer av nettverket.

 • Få sparring med andre profesjonelle innenfor samme fagområde.