Nettverk

Nettverk i Innovasjonsledelse

Vi tar et dypdykk og diskuterer hva som kjennetegner en god innovasjonsleder 

20

timer

26950 NOK.

Innhold

Innovasjonsprosesser er ikke forutsigbare, statiske og rasjonelle, og krever en annen måte å lede på enn for å oppnå mål og oppgaver som understøtter den tradisjonelle virksomheten. Rollen som innovasjonsleder er kompleks og krevende. I tillegg til å lede teamet, prosessen eller prosjektet, man en ta hensyn til stakeholders på tvers av organisasjonen. Endring skaper ofte motstand på ulike nivåer i organisasjonen, og en innovasjonsleder må navigere mellom støtte og motstand fra medarbeidere, mellomledere og toppledelse, samt beslutningstakerne som ikke står på organisasjonskartet.
 

Ledelsen har ikke nødvendigvis innsikt i hva innovasjonsledelse betyr i praksis, og en må derfor mestre et paradoks: Tilrettelegge for at folk opplever trygghet samtidig som de utfordres til å tørre å feile. En innovasjonsleder bærer derfor et stort ansvar, og man skal derfor også ha en sterk gjennomføringskraft for å kunne lykkes.
 

Gjennom JUC-nettverket Innovasjonsledelse samles de mest essensielle erfaringene og veiledende spørsmålene, slik at den enkelte selv skal kunne finne frem til de riktige svarene. På denne måten vil medlemmene få innsikt, verktøy og ideer som hjelper de med å bevege seg raskere mot vellykkede innovasjonsprosesser. I nettverket vil utfordres og inspireres av hverandres caseoppgaver, slik at erfaringer kan utvikles. Vi vil ikke bare lære om, men utprøve og utforske de tilnærmingene til innovasjonsledelse som virker i  praksis. Nettverket vil dermed være til stor nytte ikke bare for medlemmene, men også medlemmenes organisasjoner.

 

Noen eksempler på emner som kan tas opp og drøftes i nettverket:


 • Praktisk anvendelse av kunstig intelligens i innovasjonsprosesser
 • Hvordan lykkes man med innovasjon i store organisasjoner?
 • Kulturbygging – hvordan tilrettelegge for organisk innovasjon?
 • Innovasjonsprosesser
 • Hva kan skaleres, hva må parkeres? Hvordan balansere det nye produktet med kjernevirksomheten.
 • Problemløsningsrunder med sparring rundt aktuelle muligheter og utfordringer i egen virksomhet
 • Konkrete business case – eksempler

Nettverket tar alltid utgangspunkt i deltakernes egne, aktuelle problemstillinger og perspektiver. Du vil derfor oppleve fra dag én at dine ønsker til innhold blir tatt på alvor og fokusert på - og at emnene derfor også kontinuerlig vil være i utvikling.

 

Målgruppe:

Deltakerne i nettverket er ledere og medarbeidere i private og offentlige virksomheter som ønsker overblikk, praktiske verktøyer og strategiske perspektiver på hvordan tilrettelegge for innovasjonsprosesser. 

Hvordan fungerer våre nettverk?

Vårt nettverk gir deg tilgang til en spesiell undervisningsmodell der læring og profesjonelt samarbeid står i fokus. I vårt nettverk utvikler medlemmene seg i fellesskap gjennom sesongen, som består av fire fysiske møter i løpet av året. Disse fire møtene legger grunnlaget for et unikt læringsforum preget av kunnskap, kompetanseutvikling og inspirasjon. For å sikre at faglig ekspertise står i sentrum, har vi sørget for at alle møtene ledes av nettverksledere som er ledende eksperter innenfor nettverkets emneområde.

Alle nettverksdeltakere vil få utlevert relevant materiale.

NO netværk figur

Vil du vite mer om hva vi kan gjøre for deg?

Emil har de siste 5 årene arbeidet med å sette sammen våre profesjonelle nettverksgrupper. Han har grundig kjennskap til det faglige innholdet i alle våre grupper, samt dynamikken blant deltakerne. Emil kan gi råd om hvilket av nettverkene våre som er riktig for deg og din faglige profil.

Emil Olander Falke Jensen

Emil Olander Falke Jensen
Nettverksspesialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

Spesialiserte nettverk med høyt faglig nivå

I våre nettverk er du garantert et høyt faglig nivå med eksklusive nettverksmuligheter. Foredragsholderne åpner for dialog med medlemmene, noe som gjør at nettverket i større grad enn tradisjonell undervisning blir et forum der medlemmene møtes og utveksler erfaringer med andre profesjonelle aktører på området.

Nettverket tar alltid utgangspunkt i deltakernes aktuelle problemstillinger og perspektiver. Du vil oppleve at dine ønsker til møtenes innhold blir tatt med fra første møte, og derfor vil temaene alltid følge den aktuelle og pågående utviklingen innen fagområdet.‎

Hvilken verdi får du i et nettverk?

 • Mulighet til å holde deg oppdatert om den siste lovgivningen og nylige rettsavgjørelser.

 • Få nye profesjonelle forbindelser utenfor arbeidsplassen din for å styrke nettverket ditt.

 • Få unik innsikt og beste praksis fra andre medlemmer av nettverket.

 • Få sparring med andre profesjonelle innenfor samme fagområde.