Kurs

Skatt ved salg av utbyggingsgrunn

Med særlig søkelys på personlig eid grunneiendom
4

timer

4995 NOK.

Bakgrunn

Kurset tar for seg sentrale lovverk og praktiske erfaringer knyttet til skatt ved salg av grunneiendom. Etter dagens regler vil en personlig grunneiers gevinst enten bli skattlagt med en flat sats på 22 pst. eller en marginalskatt på opptil 50,6 pst., og kurset vil sette søkelys på grunneiers mulighet for å påvirke dette utfallet. Videre vil konsekvensene av, og mulighetene for å komme inn under selskapsbeskatning bli drøftet. Temaene inkluderer blant annet skattespørsmål ved transformasjon av eiendom og ved salg av grunneiendom for utviklingsformål.
 

Utbytte

Etter kurset vil du som deltaker: 
  • Oppnå en grundig forståelse av sentrale lovverk og praktiske erfaringer knyttet til skatt på grunneiendom. 
  • Utvikle innsikt i skatteaspekter ved transformasjon av eiendom og ved salg av grunneiendom for utviklingsformål. 
  • Få kunnskap om juridiske rammer og strategier for å håndtere skattespørsmål knyttet til grunneiendom.

Innhold

Dette kurset tar for seg følgende emner: 
  • Sentrale lovverk og regelverk knyttet til skatt på grunneiendom. 
  • Praktiske erfaringer og case-studier som belyser skattespørsmål ved eiendomstransformasjon og salg for utviklingsformål. 
  • Juridiske aspekter innen landbruksrett og skattelovgivning. 

Målgruppe

Kurset er relevant for advokater, rådgivere og andre fagpersoner som ønsker å utvide sin kompetanse innen skatterett for personlig eid grunneiendom.

Materiale

Som deltaker vil du få tilgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal. 

Et kursbevis vil bli utstedt etter endt kurs for dokumentasjon av etterutdanning.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: 37 41 85 51
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.