Kurs

Bærekraftige bygg og eiendommer

Innsikt og oversikt over nasjonale og internasjone ”grønne” regler som har betydning for eiendomsbransjen

4

timer

5495 NOK.

Baggrund

Eiendomsbransjen står ovenfor en grønn omstilling og regelverktutviklingen innen bærekraft har skutt fart de siste årene.

Endringer av krav og rammevilkår, både internasjonalt og nasjonalt, etterlater et komplekst rettslig landskap som for mange enda er uklart.

Formålet med kurset er å gi innsikt og oversikt over de nasjonale og internasjonale ”grønne” reglene som er aktuelle på eiendomsrettens område. Etter endt kursdag er målet at deltakerne skal få en bedre forståelse av regelverket og hvordan deres virksomheter/rådgivning må tilpasses gjeldende krav, og forventede reguleringer.

Indhold

Del I: Kort om de nasjonale og internasjonale ”grønne” reglene
- Innsikt og gjennomgang av gjeldende regelverk fra EU som har betydning for eiendomsbransjen i Norge, herunder Eus taksonomi
- Oppdatering av foreslåtte og kommende regelverk fra EU

Del II: EU-direktivet om bygningers enegergiytelse
- Hva gjelder og hvilke endringer forventes?

Del III: ”Grønne” bestemmelser i plan- og bygningsloven og tilhørende forskrifter
- Reglene knyttet til håndtering av fremtidig overvannsproblematikk
- Reglene knyttet til ombruk, avfallsortering og klimagassregnskap
- Hvilke endringer og nye regler forventes?
- Støtteordninger

Målgruppe

Kurset er rettet mot jurister i privat og offentlig sektor, eiendomsbesittere og aktør som driver med eiendomsutvikling som ønsker en innføring i nasjonale og internasjonale ”grønne” regler knyttet til eiendomsbransjen.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: 37 41 85 51
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Kompetanseutvikling

Hos JUC finner du juridiske kurs innenfor et bredt spekter av arbeidsområder. Vi tilbyr både grunnkurs og spesialiserte kurs som kan godkjennes som obligatorisk etterutdanning.

Våre kurs undervises av ledende norske og internasjonale eksperter som gir deg innsikt i aktuelle utfordringer og muligheter innen ulike rettsområder. Du vil få konkrete verktøy som du kan anvende i ditt daglige arbeid, samt et unikt innblikk i ny lovgivning, rettspraksis og forvaltningspraksis med fokus på betydningen for ditt spesifikke arbeidsområde.