Kurs

Sykefraværsoppfølging eller personalsak

Hvordan håndtere en vanskelig sykefraværssak og/eller en vanskelig personalsak?

5

timer

5995 NOK.

Bakgrunn

Arbeidsmiljøloven pålegger arbeidsgiver en vidtrekkende plikt til å tilrettelegge for sykmeldte arbeidstakere. Hvor langt rekker egentlig tilretteleggingsplikten? Slike omfattende sykefraværssaker kan beslaglegge mye tid og ressurser. Ofte erfarer vi også at disse sakene kan utgjøre mulige personalsaker, og innebære personalmessige utfordringer. Sammen vil vi få frem hvordan det er klokt å tenke praktisk, strategisk og samtidig å sikre at slike komplekse saker overholder lovgivningen og at dette kan dokumenteres.. I tillegg vil vi se på hvordan virksomheter håndtere påstander om trakassering og diskriminering i den løpende sykeoppfølgingen. Vi ser en økende tendens til at slike påstander fremsettes.


Utbytte

Dette kurset vil gjøre at du er bedre rustet til å ta de gode valgene/gi de gode praktiske rådene i tunge sykefraværssaker, og kanskje unngå at disse eskalerer. Du vil få drøftet og diskutert hvordan balansere jussen og de menneskelige aspektene sett fra medarbeiderens syn i lys av virksomhetens behov. Kursdagen skal bygges opp rundt praktiske problemstillinger og caser basert på reelle saker.  


Innhold

På kurset får du bl.a.:
  • De rettslige rammene for håndtering av slike saker med utgangspunkt i arbeidsmiljøloven og rettspraksis
  • Rekkevidden av tilretteleggingsplikten i henhold til arbeidsmiljøloven
  • Dypere innsikt i vurdering og praktisk håndtering av sykemeldte arbeidstakere
  • Innspill til rutiner for oppfølging av sykemeldte og arbeidsgivers forberedelse til dialogmøter med NAV
  • Betydningen av at medarbeideren ikke medvirker i tilretteleggingen
  • Vinklingen til og betydningen av trakasserings eller diskrimineringspåstander i henhold til Likestillings- og diskrimineringslovenMålgruppe

Internadvokater, HR-jurister/rådgivere som jobber innen arbeidsrett eller har interesse for arbeidsrett. Kurset er imidlertid også godt egnet for ikke-jurister, herunder arbeidsgivere og HR-medarbeidere som ønsker å forstå reglene om bemanning fra et juridisk og praktisk perspektiv.Undervisningsform

  • Gjennomgang av regelverk
  • Cases med diskusjon
  • Erfaringsutveksling
  • Kurset veksler mellom teori, praksis og caseløsning, og det er lagt stor vekt på utveksling av erfaringer mellom deltakerne og underviserne


Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.


Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: 37 41 85 51
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.