Kurs

Varsling - identifisering og håndtering av varslingssaker

Mottak, identifisering og håndtering av varslingssaker

7

timer

6995 NOK.

Bakgrunn

Reglene om varsling tar sikte på å avdekke kritikkverdige forhold i virksomheten. Kritikkverdige forhold favner bredt og kan knytte seg til alt fra virksomhetskritisk informasjon på avveie til den enkeltes arbeidsmiljø. Kurset vil gi deg kunnskap om reglene som gjelder for mottak og vurdering av varsling, samt hvordan man kan organisere en forsvarlig varslingsrutine som sikrer at man håndterer og følger opp varslingssaker på en god måte.


Innhold

Du vil få en gjennomgang av regulatorisk rammeverk og krav både nasjonalt og internasjonalt, med fokus på arbeidsmiljølovens kapittel 2A og det nye EU-direktivet. Videre vil kurset omfatte hva varslingsrutiner bør inneholde, hvordan man kan sette opp en varslingskanal og hvordan man kan gjøre ordningen kjent i organisasjonen.

Kurset vil også dekke problemstillinger knyttet til å legge til rette for anonym varsling, samt spørsmålet om eksterne aktører skal kunne varsle og hvordan dette eventuelt kan håndteres. Du vil lære om hvordan man kan motta og håndtere et varsel i praksis, samt få en oversikt over do’s and don'ts i forbindelse med eskalering, arbeidsmiljø og alternative former for oppfølging.

Til slutt vil kurset kort presentere metoder for informasjonsinnhenting, inkludert intervjumetodikk. Kurset vil være nyttig for alle som ønsker å lære mer om hvordan man kan etablere en forsvarlig varslingsordning og håndtere varslingssaker på en god måte.


Vi skal i dette kurset gå igjennom og se nærmere på:
 

  • Kurset gir kunnskap om varsling for å avdekke kritikkverdige forhold i virksomheten
  • Inkluderer regler og organisering av en forsvarlig varslingsrutine
  • Gjennomgang av regulatorisk rammeverk og krav
  • Hva varslingsrutiner bør inneholde og hvordan sette opp en varslingskanal
  • Problemstillinger knyttet til anonym varsling og om eksterne aktører skal kunne varsle
  • Motta og håndtere et varsel i praksis, do's and don'ts
  • Metoder for informasjonsinnhenting, inkludert intervjumetodikk

 

Målgruppe

Dette er et kurs som retter seg mot alle i linjen som har en rolle i oppfølging til varslingssaker samt de som håndterer varslingssaker i virksomheten, det være seg HR, legal, internrevisjon, Compliance eller andre.

 

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.

 

Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer om kurset, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: 37 41 85 51
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Kompetanseutvikling

Hos JUC finner du juridiske kurs innenfor et bredt spekter av arbeidsområder. Vi tilbyr både grunnkurs og spesialiserte kurs som kan godkjennes som obligatorisk etterutdanning.

Våre kurs undervises av ledende norske og internasjonale eksperter som gir deg innsikt i aktuelle utfordringer og muligheter innen ulike rettsområder. Du vil få konkrete verktøy som du kan anvende i ditt daglige arbeid, samt et unikt innblikk i ny lovgivning, rettspraksis og forvaltningspraksis med fokus på betydningen for ditt spesifikke arbeidsområde.