Kurs

Teknisk tilstandsrapportering av næringseiendom

Grensesnittet mellom juridiske og byggetekniske forhold 

7

timer

6995 NOK.

Utbytte

Kunnskap om grensesnittet mellom juridiske og byggetekniske forhold gir store synergier, som vil kunne ha avgjørende betydning i rådgivningen ved kjøp/salg og utleie av næringseiendom.

 

Kurset gir deg bl. a.:
 

 • Viten til juridisk å kunne takle og gi gode råd i forbindelse med kjøp/ salg av næringseiendom
 • Dypere innsikt i vurdering hvilke forhold som er av avgjørende viktighet ut fra et teknisk perspektiv, ut fra formål, alder og beliggenhet mv.
 • En forståelse av grensesnittet mellom eiers ambisjonsnivå og lovverket
 • Krav til dokumentasjon


Innhold

Presentasjonen vil gi en innføring i referansegrunnlaget, definisjoner, metodikk, og beskrive grunnlaget for og omfanget av den tekniske analysen og hvordan en tilstandsanalyserapport skal forstås og anvendes.
 

Emner er bl.a.:
 

 • Del 1 – Innføring i referansegrunnlaget, definisjoner, metodikk, NS3424 og NS3451
 • Del 2 – Formål og planlegging grensesnitt, for vedlikeholdsbudsjettering
 • Del 3 – Byggteknisk tilstand
  • Bygninger over tid, historisk tilbakeblikk som grunnlag for tilstandsvurdering
 • Del 4 – Vedlikeholdsplanlegging
  • Forskjellige former for vedlikehold
 • Del 5 – Teknisk tilstandsrapport
  • Oppdraget
  • Prinsipper
  • Rapportformater og grensesnitt
 • Del 6 – Erfaringer og eksempler

 

Målgruppe

Alle som er interessert i samlet kunnskap om både juridiske og tekniske utfordringer/aspekter i forbindelse med teknisk tilstandsrapportering av næringseiendom.


Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.

 

Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer om kurset, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: 37 41 85 51
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Kompetanseutvikling

Hos JUC finner du juridiske kurs innenfor et bredt spekter av arbeidsområder. Vi tilbyr både grunnkurs og spesialiserte kurs som kan godkjennes som obligatorisk etterutdanning.

Våre kurs undervises av ledende norske og internasjonale eksperter som gir deg innsikt i aktuelle utfordringer og muligheter innen ulike rettsområder. Du vil få konkrete verktøy som du kan anvende i ditt daglige arbeid, samt et unikt innblikk i ny lovgivning, rettspraksis og forvaltningspraksis med fokus på betydningen for ditt spesifikke arbeidsområde.