Kurs

Eiendomsutvikling: fra idé til realisert prosjekt

Hvordan unngå negative overraskelser og tvister

7

timer

6995 NOK.

Utbytte
På kurset gjennomgås de problemstillingene i eiendomsutviklingsprosjekter som krever særlig fokus, og der det erfaringsmessig oftest oppstår utfordringer.
 
Gjennom kurset gis du innsikt som gjør deg i stand til å vurdere og håndtere sentrale elementer i et utviklingsprosjekt, slik at målsettingene med prosjektet kan nås. Du får oversikt over sentralt regelverk, ulike måter å håndtere aktuelle problemstillinger på, utviklingstrender, samt hva man bør være særskilt oppmerksom for å unngå negative overraskelser og tvister. Både privatrettslige og offentligrettslige forhold blir behandlet.
 
Innhold
 • Eiendommens potensiale
  • Hvordan vurdere arealplaner og servitutter?
 • Erverv
  • Opsjonsavtaler og kjøpekontrakter
 • Tingsrettslig struktur: Fradeling, seksjonering og anleggseiendom
 • Oversikt over reguleringsprosessen
 • Rekkefølgekrav og utbyggingsavtaler: Hva må utbygger bidrar med?
 • Refusjon – oversikt over muligheter og begrensninger
 • Privatrettslige forhold i byggesaken: Sikring av nødvendige rettigheter på fremmed grunn (adkomst, VA mv.)
 • Byggtekniske krav: TEK 17, sentrale krav og begreper
 • Tillatelser i byggesaken: Fra rammetillatelse til ferdigattest
 • Forholdet til naboer: Virkningen av klager
 
Målgruppe
Alle som arbeider med eiendomsutvikling, enten som utvikler eller i offentlig forvaltning. Kurset passer for både jurister og ikke-jurister, og gir god oversikt og verdifull innsikt i de ulike prosessene knyttet til eiendomsutvikling.
 
Materiale
Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.

Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer om kurset, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: +47 27 82 31 76
Email: juc@juc.no