Kurs

Eiendomsutvikling: fra idé til realisert prosjekt

Hvordan unngå negative overraskelser og tvister

7

Leksjoner

6500 NOK.

Utbytte
På kurset gjennomgås de problemstillingene i eiendomsutviklingsprosjekter som krever særlig fokus, og der det erfaringsmessig oftest oppstår utfordringer.
 
Gjennom kurset gis du innsikt som gjør deg i stand til å vurdere og håndtere sentrale elementer i et utviklingsprosjekt, slik at målsettingene med prosjektet kan nås. Du får oversikt over sentralt regelverk, ulike måter å håndtere aktuelle problemstillinger på, utviklingstrender, samt hva man bør være særskilt oppmerksom for å unngå negative overraskelser og tvister. Både privatrettslige og offentligrettslige forhold blir behandlet.
 
Innhold
 • Eiendommens potensiale
  • Hvordan vurdere arealplaner og servitutter?
 • Erverv
  • Opsjonsavtaler og kjøpekontrakter
 • Tingsrettslig struktur: Fradeling, seksjonering og anleggseiendom
 • Oversikt over reguleringsprosessen
 • Rekkefølgekrav og utbyggingsavtaler: Hva må utbygger bidrar med?
 • Refusjon – oversikt over muligheter og begrensninger
 • Privatrettslige forhold i byggesaken: Sikring av nødvendige rettigheter på fremmed grunn (adkomst, VA mv.)
 • Byggtekniske krav: TEK 17, sentrale krav og begreper
 • Tillatelser i byggesaken: Fra rammetillatelse til ferdigattest
 • Forholdet til naboer: Virkningen av klager
 
Målgruppe
Alle som arbeider med eiendomsutvikling, enten som utvikler eller i offentlig forvaltning. Kurset passer for både jurister og ikke-jurister, og gir god oversikt og verdifull innsikt i de ulike prosessene knyttet til eiendomsutvikling.
 
Materiale
Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.

Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.