Kurs

MVA - fast eiendom fra vugge til grav

Fallgruver og tilpasningsmuligheter

7

timer

6995 NOK.

Utbytte
 

Kurset er bygget rundt et eiendoms-case der vi skal følge livsløpet til et eiendomsprosjekt fra «vugge til grav» gjennom ulike faser; kjøp, utvikling/byggeprosjekt, utleie/drift og salg. Kurset er praktisk rettet og vil fokusere på både fallgruver og gode tilpasningsmuligheter.

 

på kurset får du bl.a.:
 

 • En god innføring i MVA-regelverket for fast eiendom
 • Oversikt og forståelse for muligheter og fallgruver i de ulike livsfasene til fast eiendom
 • En oversikt over relevant retts- og forvaltningspraksis for MVA og eiendom
 • Gjennomgang av MVA-modeller for eiendomsprosjekter


 

Innhold

Agendaen for kurset vil være som følger:
 

 • Innføring i MVA og fast eiendom
  • Kort innføring i MVA-systemet og begrepsbruk.
  • MVA-reglene for fast eiendom og MVA, herunder reglene om frivillig registrering, fradragsføring og justering.
 • Kjøpsfasen
  • Vi gjennomgår MVA-forhold det er viktig å være oppmerksom på i en kjøpsfase, som forskjellen på kjøp av eiendom og eiendomsselskap, MVA-risikovurdering av kjøpsobjektet, MVA-håndtering av oppkjøpskostnader og strukturering etter kjøp.
 • Utviklings- og byggefasen
  • Vi ser på hvordan man kan optimalisere et eiendomsutviklingsprosjekt fra et MVA-ståsted gjennom planleggings- og gjennomføringsfasen, herunder tilpasningsmuligheter for ulike typer bygg, anlegg og leietakere, MVA-modeller for infrastruktur og dokumentasjon.
 • Utleie- og driftsfasen
  • Vi gjennomgår forhold som bør ivaretas i utleie- og driftsfasen, herunder MVA-hensyn ved inngåelse av leieavtaler, MVA-håndtering av tilleggsytelser, fradragsføring av MVA, betydningen av ledige lokaler og vanlige feil i MVA-håndteringen.
 • Salgsfasen
  • I salgsfasen er det mange MVA-forhold som bør ivaretas, herunder strukturering i forkant av salget, MVA-håndtering av salgskostnader, MVA-justeringsavtaler, viktige tidsfrister mv.

 

Målgruppe

Aktører i eiendomsbransjen, regnskaps-/økonomimedarbeidere, regnskapsførere, revisorer og jurister/advokater

 

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.

 

Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer om kurset, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: 37 41 85 51
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Kompetanseutvikling

Hos JUC finner du juridiske kurs innenfor et bredt spekter av arbeidsområder. Vi tilbyr både grunnkurs og spesialiserte kurs som kan godkjennes som obligatorisk etterutdanning.

Våre kurs undervises av ledende norske og internasjonale eksperter som gir deg innsikt i aktuelle utfordringer og muligheter innen ulike rettsområder. Du vil få konkrete verktøy som du kan anvende i ditt daglige arbeid, samt et unikt innblikk i ny lovgivning, rettspraksis og forvaltningspraksis med fokus på betydningen for ditt spesifikke arbeidsområde.