Kurs

MVA - fast eiendom fra vugge til grav

Fallgruver og tilpasningsmuligheter

7

Leksjoner

6500 NOK.

Utbytte
 

Kurset er bygget rundt et eiendoms-case der vi skal følge livsløpet til et eiendomsprosjekt fra «vugge til grav» gjennom ulike faser; kjøp, utvikling/byggeprosjekt, utleie/drift og salg. Kurset er praktisk rettet og vil fokusere på både fallgruver og gode tilpasningsmuligheter.

 

på kurset får du bl.a.:
 

 • En god innføring i MVA-regelverket for fast eiendom
 • Oversikt og forståelse for muligheter og fallgruver i de ulike livsfasene til fast eiendom
 • En oversikt over relevant retts- og forvaltningspraksis for MVA og eiendom
 • Gjennomgang av MVA-modeller for eiendomsprosjekter


 

Innhold

Agendaen for kurset vil være som følger:
 

 • Innføring i MVA og fast eiendom
  • Kort innføring i MVA-systemet og begrepsbruk.
  • MVA-reglene for fast eiendom og MVA, herunder reglene om frivillig registrering, fradragsføring og justering.
 • Kjøpsfasen
  • Vi gjennomgår MVA-forhold det er viktig å være oppmerksom på i en kjøpsfase, som forskjellen på kjøp av eiendom og eiendomsselskap, MVA-risikovurdering av kjøpsobjektet, MVA-håndtering av oppkjøpskostnader og strukturering etter kjøp.
 • Utviklings- og byggefasen
  • Vi ser på hvordan man kan optimalisere et eiendomsutviklingsprosjekt fra et MVA-ståsted gjennom planleggings- og gjennomføringsfasen, herunder tilpasningsmuligheter for ulike typer bygg, anlegg og leietakere, MVA-modeller for infrastruktur og dokumentasjon.
 • Utleie- og driftsfasen
  • Vi gjennomgår forhold som bør ivaretas i utleie- og driftsfasen, herunder MVA-hensyn ved inngåelse av leieavtaler, MVA-håndtering av tilleggsytelser, fradragsføring av MVA, betydningen av ledige lokaler og vanlige feil i MVA-håndteringen.
 • Salgsfasen
  • I salgsfasen er det mange MVA-forhold som bør ivaretas, herunder strukturering i forkant av salget, MVA-håndtering av salgskostnader, MVA-justeringsavtaler, viktige tidsfrister mv.

 

Målgruppe

Aktører i eiendomsbransjen, regnskaps-/økonomimedarbeidere, regnskapsførere, revisorer og jurister/advokater

 

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.

 

Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.