Kurs

Tvangsmidler og tvangsrealisering

Om midlertidig sikring, utlegg og tvangssalg

 

7

timer

6500 NOK.

Del på sosiale medier

in
t
f


Utbytte

Dette kurset vil gi deg en systematisk gjennomgang av reglene om midlertidig sikring (arrest og forføyning), utlegg og tvangssalg.

 

På kurset får du bl.a.:
 

 • Dypere innsikt i reglene som gjelder sikring og realisering av pengekrav
 • En forståelse av forskjellen mellom de midlertidige virkemidlene og utlegg/tvangssalg
 • Kunnskap til å håndtere de ulike stadiene av prosessen
 • Faglig oppdatering med fokus på rettspraksis
 • Kjennskap til enkelte særlige problemstillinger, f.eks. beviskrav og proforma


Innhold

Reglene om midlertidig sikring, utlegg og tvangssalg er praktiske virkemidler på det sivile området. Tvangsmidlene brukes for å inndrive pengekrav eller oppfylle en handle- eller unnlatelsesplikt, der dette ikke skjer frivillig.

 

Virkemidlene er strengt lovregulert, både på det prosessuelle og materielle området. Vår erfaring er at det kreves detaljert kunnskap om regelverket, for å oppnå gode løsninger og resultater.  

 

Kjennskap til regelverket gjør at virkemidlene kan brukes mer effektivt, samtidig som man ivaretar interessene til både skyldner og kreditor.

 

Kurset vil gi deg en innføring i vilkårene for arrest og midlertidig forføyning. Det vil også gi en oversikt over de viktigste reglene som gjelder utlegg og tvangssalg.

Enkelte særlige spørsmål vil også bli gjennomgått, bl.a. varslingsregler, rettsvern, proforma, prioritet, klage og domstolsbehandling.

 

Emner er bl.a.:
 

 • Forskjellen mellom midlertidige virkemidler og utlegg
 • Vilkår for arrest/midlertidig forføyning
 • Klageregler
 • Beviskrav
 • Proforma  
 • Prioritetsregler

 

Målgruppe

Kurset er tilpasset advokater og jurister som trenger en innføring i tvangsinnfordring, arrest/midlertidig forføyning og tvangsrealisasjon, men med fokus på enkelte særlige problemstillinger. Kurset kan derfor ha interesse også om man har kjennskap til virkemidlene fra før.  

 

Kurset vil være aktuelt om du jobber med bobehandling, restrukturering eller innfordring av pengekrav.

 

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer om kurset, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: 37 41 85 51
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Kompetanseutvikling

Hos JUC finner du juridiske kurs innenfor et bredt spekter av arbeidsområder. Vi tilbyr både grunnkurs og spesialiserte kurs som kan godkjennes som obligatorisk etterutdanning.

Våre kurs undervises av ledende norske og internasjonale eksperter som gir deg innsikt i aktuelle utfordringer og muligheter innen ulike rettsområder. Du vil få konkrete verktøy som du kan anvende i ditt daglige arbeid, samt et unikt innblikk i ny lovgivning, rettspraksis og forvaltningspraksis med fokus på betydningen for ditt spesifikke arbeidsområde.

Del på sosiale medier

in
t
f