Kurs

Utvikling av forretningsadvokater og advokatfirmaer

Hvordan skal advokater og ledere skape vekst og lønnsomhet?

 

7

timer

7995 NOK.

Innhold

Overraskende mange gode jurister opplever overgangen til å bli en vellykket forretningsadvokat som utfordrende og en rekke partnere erkjenner at deres største forbedringsområder er de kommersielle, eller deres rolle som ledere, ikke som jurister. Samtidig er det overraskende store utviklingsforskjeller mellom tilsynelatende like firmaer.

Partnerstyrte kompetansebedrifter er komplekse, med meget dyktige individer som sammen skal oppnå ønskede resultater for seg selv og for firmaet. Kurset tar for seg viktige metoder og løsninger for å forbedre strategiarbeid, arbeid med markedet og klienter, samt organisatoriske og operasjonelle forhold.
 

Som deltaker vil du bli bevisstgjort på ulike faktorer og ikke-alltid synlige svakheter som kan hemme utviklingen i et advokatfirma på kort og/eller lang sikt. Med bakgrunn i erfaringer fra ledende mellomstore og store firmaer vil du vil få bedre innsikt i hva som fungerer godt og må jobbes hardt med, og hva som bør endres for å oppnå økonomisk utvikling, men også en videreutvikling av de ansatte, kulturen, firmaets renomme og attraktivitet i markedet.


Emner er bl.a.:
 

 • Særlige utfordringer for partnerstyrte kompetansebedrifter
 • Rolleforståelse innad i firmaet og utad i markedet, herunder organisering og ledelse og måleparameter
 • Utvikling fra jurist til advokat til forretningsadvokat
 • Vekst, inntjening og trivsel – hvordan balansere ulike målsettinger?
 • Valg og gjennomføring av en klient- og tjenestestrategi på ulike nivåer
 • Hvordan lykkes med varemerkebygging og markedsarbeid? Roller, metoder og samspill mellom advokater og markedsavdelingen
 • Salg – fra kontakt til kontrakt – «what works best?»
 • Relasjonsbygging og service – advokatens viktigste oppgaver?
 • Saks- og ressursstyring – nøkkelen til god lønnsomhet
 • Hvorfor vekst, lønnsomhet og best practices krever en profesjonell administrasjon
 • Internasjonale strategivalg – fusjon, nettverk, best friends eller annet?
 • Fordeler og ulemper med ulike partnermodeller og måleparameter

 

Målgruppe

Styremedlemmer, partnere, senioradvokater og stabsledere i forretningsadvokatfirmaer.

 

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.


Dette kurset går under kategorien ikke-juridiske timer. I følge Advokatforeningens regler for etterutdanning kan man få godkjendt opptil 25 ikke-juridiske timer i løpet av en etterutdanningsperiode.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: 37 41 85 51
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Kompetanseutvikling

Hos JUC finner du juridiske kurs innenfor et bredt spekter av arbeidsområder. Vi tilbyr både grunnkurs og spesialiserte kurs som kan godkjennes som obligatorisk etterutdanning.

Våre kurs undervises av ledende norske og internasjonale eksperter som gir deg innsikt i aktuelle utfordringer og muligheter innen ulike rettsområder. Du vil få konkrete verktøy som du kan anvende i ditt daglige arbeid, samt et unikt innblikk i ny lovgivning, rettspraksis og forvaltningspraksis med fokus på betydningen for ditt spesifikke arbeidsområde.