Kurs

Advokatens etiske bruk av kunstig intelligens

Etiske utfordringer med KI og RGA

3

timer

3995 NOK.

Bakgrunn

Kunstig intelligens har for lengst gjort sitt inntog i de fleste bransjer. Mange er fascinert av hva KI-systemene kan få til, men flere KI-eksperter har med rette påpekt at det finnes utfordringer og risikoer ved bruken av disse. Advokatbransjen er intet unntak og i dette kurset ser vi nærmere på etiske fallgruver ved advokaters bruk av kunstig intelligens, særlig i lys av Regler for god advokatskikk.

Utbytte

På kurset får du bl.a.:
  • Innsikt i etiske fallgruver advokater risikerer å gå i ved bruk av kunstig intelligens
  • Hvordan dagens regelverk regulerer kunstig intelligens
  • Hvilke utfordringer knyttet til RGA som kan oppstå ved bruk av kunstig intelligens
  • Hva du og din virksomhet bør gjøre for å sørge for at deres bruk av KI er i tråd med RGA

Innhold

Kurset tar for seg etiske utfordringer ved bruk av KI, samt hvordan KI reguleres i dag. Her går vi også inn på den nylig vedtatte KI-forordningen i EU. Vi holder disse utfordringene opp mot RGA og kommer også med forslag til løsninger.
Emner er blant annet:
  • Hvordan skal advokatene sørge for at sin tillit og uavhengighet bevares ved bruk av KI?
  • Hvilke løsninger internasjonalt kan vi bli inspirert av?

Målgruppe

Målgruppen er advokater og andre som jobber i advokatfirmaer som administrativt ansatte. For øvrig anbefales alle med interesse for kunstig intelligens og RGA å melde seg på.

Undervisningsform

Undervisningsform vil i hovedsak være foredrag, men når vi går inn på enkeltpunkter i RGA vil vi legge opp til gruppearbeid og dilemmaspørsmål, som gruppene deretter skal presentere i plenum. I og med at mange av deltakerne forhåpentligvis vil være advokater vil vi også legge opp til erfaringsutveksling til slutt.

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs digitale plattform.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: 37 41 85 51
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Kompetanseutvikling

Hos JUC finner du juridiske kurs innenfor et bredt spekter av arbeidsområder. Vi tilbyr både grunnkurs og spesialiserte kurs som kan godkjennes som obligatorisk etterutdanning.

Våre kurs undervises av ledende norske og internasjonale eksperter som gir deg innsikt i aktuelle utfordringer og muligheter innen ulike rettsområder. Du vil få konkrete verktøy som du kan anvende i ditt daglige arbeid, samt et unikt innblikk i ny lovgivning, rettspraksis og forvaltningspraksis med fokus på betydningen for ditt spesifikke arbeidsområde.