Kurs

AI Act

Innføring i juss og kunstig intelligens

3

timer

3995 NOK.

Bakgrunn

Kunstig intelligens er i vinden, og vil påvirke både arbeidsformer og hvordan vi behandler informasjon. Kunstig intelligens kan også få betydning for hvordan vi vurderer hverandre, blant annet i arbeidslivet. Regelverket som får betydning er fragmentert og uklart. Hvordan du skal gå frem for å få oversikt over dette, er dagens tema.

Utbytte

På kurset får du bl.a.:
  • Kunnskap om hva kunstig intelligens innebærer og hva det har å si i praksis
  • En forståelse av EUs nye regelsett om kunstig intelligens, AI Act
  • Overblikk over når reglene om kunstig intelligens aktualiseres
  • Utdypende redegjørelse om bruk av kunstig intelligens i arbeidslivet
  • Fallgruver, snubletråd, varsellamper og røde flagg – hvordan unngå disse
  • Sjekklister

Innhold

Emner er bl.a.:
  • Innføring i hva kunstig intelligens innebærer
  • Oversikt over rettsregler som får betydning for bruken av kunstig intelligens
  • EUs nye forordning AI Act
  • Regulering av kunstig intelligens i arbeidslivet

Målgruppe

Personer som ønsker å få en grunnleggende opplæring i hva kunstig intelligens innebærer og hvordan man i praksis forholder seg til reguleringene som styrer bruk av kunstig intelligens.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: +47 27 82 31 76
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Kompetanseutvikling

Hos JUC finner du juridiske kurs innenfor et bredt spekter av arbeidsområder. Vi tilbyr både grunnkurs og spesialiserte kurs som kan godkjennes som obligatorisk etterutdanning.

Våre kurs undervises av ledende norske og internasjonale eksperter som gir deg innsikt i aktuelle utfordringer og muligheter innen ulike rettsområder. Du vil få konkrete verktøy som du kan anvende i ditt daglige arbeid, samt et unikt innblikk i ny lovgivning, rettspraksis og forvaltningspraksis med fokus på betydningen for ditt spesifikke arbeidsområde.