Kurs

Arbeidstakers lojalitetsplikt under og etter ansettelsesforhold

Herunder konkurranseklausuler

5

timer

5995 NOK.

Bakgrunn

Kurset «Arbeidstakers lojalitetsplikt under og etter ansettelsesforhold» gir en praktisk innføring i lojalitetsplikten i arbeidsforhold og den tilgrensende loven om vern av forretningshemmeligheter, samt bruk av konkurranseklausuler. Kurset vil ha fokus på typiske konkurransesituasjoner som arbeidstaker kan komme til å utsette (tidligere) arbeidsgiver for.

Utbytte

Lojalitetsplikten og bruk av konkurranseklausuler er område hvor både arbeidsgivere og arbeidstakere ofte trår feil. Dette alt fra hvordan dette beskrives i arbeidskontrakter, og ikke minst hvordan håndtere dette ved mistanke om brudd på lojalitetsplikten, samt om det er grunnlag for å påberope seg konkurranseklausuler. Kurset gir god kunnskap om hvordan håndtere slike situasjoner.

Innhold

Lojalitetsplikten i arbeidsforhold innebærer kort fortalt at arbeidstaker skal fremme virksomhetens interesser og avstå fra handlinger egnet til å skade virksomheten. I dette ligger det en avveining av arbeidsgivers behov for beskyttelse av forretningshemmeligheter og lojale ansatte, opp mot hensynet til fri konkurranse og mobilitet i arbeidsmarkedet. Kurset tar også for seg konkurranseklausuler: når kan arbeidsgiver påberope seg disse, og hvordan gå frem?
Kurset går opp den vanskelige grensen mellom lovlige og ulovlige forberedelseshandlinger ved arbeidstakers oppstart av eller i konkurrerende virksomhet, samt konkurranseklausuler.

Emner er bl.a.:

• Grunnleggende utgangspunkter
• Lojalitetsplikten i arbeidsforhold
• Hvilke ytringer kan ansatte lovlig fremsette om virksomheten?
• Taushetsplikt i lov og avtale
• Hva anses som forretningshemmelighet og hvordan beskyttes disse?
• Hvor går grensen for arbeidstakers lovlige forberedelseshandlinger før overgang til/etablering av konkurrerende virksomhet?
• Hvordan håndtere utbrytere som utnytter virksomhetens forretningshemmeligheter?
• Betydningen av konkurranse-, kunde- og rekrutteringsklausuler

Målgruppe

Privatpraktiserende advokater, internadvokater, HR-jurister/rådgivere og andre som fra tid til annen støter på problemstillinger knyttet til illojale arbeidstakere og/eller oppstart av konkurrerende virksomhet. Også rektrutterere eller andre som må kjenne til konkurransebegrensende avtaler vil ha nytte av kurset.

Undervisningsform

• Foredrag

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer om kurset, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: +47 27 82 31 76
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Kompetanseutvikling

Hos JUC finner du juridiske kurs innenfor et bredt spekter av arbeidsområder. Vi tilbyr både grunnkurs og spesialiserte kurs som kan godkjennes som obligatorisk etterutdanning.

Våre kurs undervises av ledende norske og internasjonale eksperter som gir deg innsikt i aktuelle utfordringer og muligheter innen ulike rettsområder. Du vil få konkrete verktøy som du kan anvende i ditt daglige arbeid, samt et unikt innblikk i ny lovgivning, rettspraksis og forvaltningspraksis med fokus på betydningen for ditt spesifikke arbeidsområde.