Kurs

Arbeidstakers lojalitetsplikt under og etter ansettelsesforhold

7

Leksjoner

6500 NOK.

Utbytte

Kurset «Arbeidstakers lojalitetsplikt under og etter ansettelsesforhold» gir en praktisk innføring i lojalitetsplikten i arbeidsforhold og den tilgrensende loven om vern av forretningshemmeligheter. Kurset vil ha fokus på typiske konkurransesituasjoner som arbeidstaker kan komme til å utsette (tidligere) arbeidsgiver for. 


Innhold

Lojalitetsplikten i arbeidsforhold innebærer kort fortalt at arbeidstaker skal fremme virksomhetens interesser og avstå fra handlinger egnet til å skade virksomheten. I dette ligger det en avveining av arbeidsgivers behov for beskyttelse av forretningshemmeligheter og lojale ansatte, opp mot hensynet til fri konkurranse og mobilitet i arbeidsmarkedet.

 

Kurset går opp den vanskelige grensen mellom lovlige og ulovlige forberedelseshandlinger ved arbeidstakers oppstart av konkurrerende virksomhet. I tillegg tar kurset for seg loven om vern av forretningshemmeligheter (i kraft 1.1.2021). Denne utgjør et viktig bidrag til beskyttelse av knowhow og forretningshemmeligheter som ikke nyter immaterialrettslig vern.
 

Emner er bl.a.:

 

  • Grunnleggende utgangspunkter
  • Lojalitetsplikten i arbeidsforhold
  • Hvilke ytringer kan ansatte lovlig fremsette om virksomheten?
  • Taushetsplikt i lov og avtale
  • Hva anses som forretningshemmelighet og hvordan beskyttes disse?
  • Hvor går grensen for arbeidstakers lovlige forberedelseshandlinger før overgang til/etablering av konkurrerende virksomhet?
  • Hvordan håndtere utbrytere som utnytter virksomhetens forretningshemmeligheter?
  • Betydningen av konkurranse-, kunde- og rekrutteringsklausuler

 

Målgruppe

Internadvokater, HR-jurister/rådgivere og andre som fra tid til annen støter på problemstillinger knyttet til illojale arbeidstakere og/eller oppstart av konkurrerende virksomhet.

 

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.

 

Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.