Kurs

Bærekraft: klima- og miljørett samt rapportering

Formiddag 

3

timer

3995 NOK.

Utbytte

Hovedformålet med kurset er å gi et overblikk over utviklingen på miljø- og klimaområdet i Norge som følge av særlig regelutviklingen i EU, og sette deltakerne i stand til å orientere seg i regelverket og til identifisere regelverksendringer/trender som er særlig relevant for den enkelte deltakers arbeidssituasjon.


Struktur

Dette kurset er organisert i en formiddagsdel og en ettermiddagsdel. Denne beskrivelsen fokuserer på innholdet og aktivitetene som er knyttet til formiddagsdelen av kurset.

Formiddagen om handler Bærekraft: Klima- og miljørett samt rapportering
 • Del I – Oversikt norsk og europeisk klima- og miljørett (45 min)
 • Del II- EU ETS 
 • Del III- Sirkulær økonomi  

På ettermiddagen vil fokuset være på Bærekraft: ESG - risikoer og krav
 • Del III – Rapportering 
 • Del IV – Bærekraftsrisikoer 
 • Del V – Bærekraft i offentlige anskaffelser 


Innhold

Del I – Oversikt norsk og europeisk klima- og miljørett 
Del I gir en introduksjon til norsk og europeisk klima- og miljørett og beskriver de overordnede rammene for den rettslige utviklingen og virkemiddelbruken. Dette omfatter:
 • Oversikt over den politiske og strategiske utviklingen i lys EU Green Deal
 • Hovedtrekk i norsk klima og miljørett
 • Norges samarbeid med EU på klima- og miljøområdet

Del II- EU ETS 
Introduksjon til systemet og hvordan dette er inkorporert i norsk rett.
 • Introduksjon til EU ETS
 • Norsk inkorporering
 • Innlemmelse av skipsfart
 • Utvikling av parallelt system for eiendom og transportsektoren
 • Kvoter som finansielt instrument

Del III- Sirkulær økonomi  
Initiativer fra EU og rammebetingelser for sirkulær økonomi i Norge
 • EUs handlingsplan for sirkulær økonomi
 • Nasjonal strategi for sirkulær økonomi
 • Lovforslag om bærekraftige produkter og verdikjeder


Målgruppe

Kurset er rettet mot jurister i offentlig og privat sektor som ønsker en innføring og oversikt over utviklingen innenfor norsk og europeisk miljørett og det økte fokuset på bærekraft/ESG.


Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.
Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: 37 41 85 51
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Kompetanseutvikling

Hos JUC finner du juridiske kurs innenfor et bredt spekter av arbeidsområder. Vi tilbyr både grunnkurs og spesialiserte kurs som kan godkjennes som obligatorisk etterutdanning.

Våre kurs undervises av ledende norske og internasjonale eksperter som gir deg innsikt i aktuelle utfordringer og muligheter innen ulike rettsområder. Du vil få konkrete verktøy som du kan anvende i ditt daglige arbeid, samt et unikt innblikk i ny lovgivning, rettspraksis og forvaltningspraksis med fokus på betydningen for ditt spesifikke arbeidsområde.