Kurs

Bærekraft: ESG - risiko og krav

Ettermiddag

4

timer

4995 NOK.

Utbytte

Hovedformålet med kurset er å gi et overblikk over utviklingen på miljø- og klimaområdet i Norge som følge av særlig regelutviklingen i EU, og sette deltakerne i stand til å orientere seg i regelverket og til identifisere regelverksendringer/trender som er særlig relevant for den enkelte deltakers arbeidssituasjon.


Struktur

Dette kurset er organisert i en formiddagsdel og en ettermiddagsdel. Denne beskrivelsen fokuserer på innholdet og aktivitetene som er knyttet til formiddagsdelen av kurset.

Formiddagen om handler Bærekraft: Klima- og miljørett samt rapportering
  • Del I – Oversikt norsk og europeisk klima- og miljørett (45 min)
  • Del II- EU ETS 
  • Del III- Sirkulær økonomi  
På ettermiddagen vil fokuset være på Bærekraft: ESG - risikoer og krav
  • Del III – Rapportering 
  • Del IV – Bærekraftsrisikoer 
  • Del V – Bærekraft i offentlige anskaffelser 
 

Innhold

Del III – Rapportering 
Rapportering er et sentralt virkemiddel for å nå de overordnede målene etter EU Green Deal. EU har vedtatt nye obligatoriske rapporterings- og offentliggjøringskrav i den hensikt å gjøre bærekraftsinformasjon bedre, sammenlignbar og mer relevant. Del II presenterer hovedtrekkene, sammenhengen og formålene med:

Del IV – Bærekraftsrisikoer 
Del II ser nærmere på  hva ESG-risikoer er og hvorfor det fokuseres på dette i rapporteringsforpliktelser. Her presenteres:

Del V – Bærekraft i offentlige anskaffelser 
Del IV ser på hvilke ESG- krav og kriterier som kan stilles i en anskaffelsesprosess.


Målgruppe

Kurset er rettet mot jurister i offentlig og privat sektor som ønsker en innføring og oversikt over utviklingen innenfor norsk og europeisk miljørett og det økte fokuset på bærekraft/ESG.


Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.
Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: 37 41 85 51
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Kompetanseutvikling

Hos JUC finner du juridiske kurs innenfor et bredt spekter av arbeidsområder. Vi tilbyr både grunnkurs og spesialiserte kurs som kan godkjennes som obligatorisk etterutdanning.

Våre kurs undervises av ledende norske og internasjonale eksperter som gir deg innsikt i aktuelle utfordringer og muligheter innen ulike rettsområder. Du vil få konkrete verktøy som du kan anvende i ditt daglige arbeid, samt et unikt innblikk i ny lovgivning, rettspraksis og forvaltningspraksis med fokus på betydningen for ditt spesifikke arbeidsområde.