Kurs

Bustadoppføringslova

Et grunnkurs

3

timer

3995 NOK.

Innhold

Bustadoppføringslova er en ufravikelig lov for alle som bygger for forbrukere. Loven gjelder også for de som bygger for utbyggere som selger til forbrukere. Kurset vil ta deg gjennom hovedbestemmelsene i bustadoppføringslova, samt gi en oppdatering av sentral rettspraksis innenfor rettsområdet. Kurset vil også ha en praktisk gjennomgang av de kontrakter Standard Norge har utviklet i sammenheng med innføringen av bustadoppføringslova og når disse skal benyttes. Etter kurset vil deltakerne ha en god forståelse for bustadoppføringslovas hovedregler med tilhørende rettspraksis.

Emner som gjennomgås er blant annet:
  • Entreprenørens ytelser
  • Forbrukerens ytelser
  • Endringer
  • Mangler
  • Reklamasjonsreglene
  • Dagmulkt som følge av forsinkelse
  • Overtakelse og sluttoppgjør
  • Nytt i rettspraksis
  • Håndteringen i praksis (bruk av standardkontrakter mm)

Målgruppe

Målgruppen for kurset er advokater og medarbeidere som jobber med eiendomsprosjekter der bustadoppføringslova kommer til anvendelse. Kurset er et grunnkurs som passer for nyansatte og viderekomne som ønsker en oppdatering innenfor rettsfeltet.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: 37 41 85 51
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Kompetanseutvikling

Hos JUC finner du juridiske kurs innenfor et bredt spekter av arbeidsområder. Vi tilbyr både grunnkurs og spesialiserte kurs som kan godkjennes som obligatorisk etterutdanning.

Våre kurs undervises av ledende norske og internasjonale eksperter som gir deg innsikt i aktuelle utfordringer og muligheter innen ulike rettsområder. Du vil få konkrete verktøy som du kan anvende i ditt daglige arbeid, samt et unikt innblikk i ny lovgivning, rettspraksis og forvaltningspraksis med fokus på betydningen for ditt spesifikke arbeidsområde.