Kurs

Entrepriserett - Innføringskurs

Med særlig fokus på risikofordeling og ansvar

7

timer

6995 NOK.

Utbytte

Kurset gir en grunnleggende innføring i entrepriserett, med særlig fokus på risikofordelingen og ansvar lagt til de ulike partene i entreprisekontraktene.
 

På kurset får du bl.a.:
 

  • Kunnskap om vanlige problemstillinger i bygge- og anleggskontrakter
  • Dypere innsikt i vurdering av hvem som sitter med ansvaret i ulike situasjoner
  • En forståelse av endringsregimet med varslingsregler og preklusjon
  • Overblikk over et kontraktsforløp fra start til slutt


Innhold

Kurset er rettet mot de som ønsker en innføring i entrepriserett, og som i liten grad eller i det hele tatt har jobbet med entrepriserett tidligere. Kurset er lagt opp praktisk med mange eksempler, små caser og muligheter for diskusjon. Kurset gjennomgår hele kontraktsforløpet i en entreprisekontrakt. Ved gjennomgangen blir også forskjeller og likheter til rådgiverkonktraktene belyst.
 

Emner er bl.a.:
 

  • Kontraktsinngåelsesfasen: Kontraktsmodeller og ulike standardkontrakter, avtaleinngåelse og tolkning, vederlagsformater
  • Kontraktsperioden: Byggherres/oppdragsgivers rettigheter og plikter, entreprenørens/rådgiverens rettigheter og plikter, endringer, grunnforhold, svikt i byggherrens medvirkning, prosjekteringsfeil, forsering, plunder og heft mm.
  • Overtakelse
  • Sluttoppgjør


Målgruppe

Advokater, fuldmektiger og jurister som arbeider med rådgivning innen entrepriserettslige emner og ellers andre som ønsker å få en innføring i entrepriserett. Det er ikke nødvendig å ha jobbet innen sektoren tidligere, og kurset gir verdifull innsikt til både jurister og ikke-jurister. 

 

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.


Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer om kurset, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: 37 41 85 51
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Kompetanseutvikling

Hos JUC finner du juridiske kurs innenfor et bredt spekter av arbeidsområder. Vi tilbyr både grunnkurs og spesialiserte kurs som kan godkjennes som obligatorisk etterutdanning.

Våre kurs undervises av ledende norske og internasjonale eksperter som gir deg innsikt i aktuelle utfordringer og muligheter innen ulike rettsområder. Du vil få konkrete verktøy som du kan anvende i ditt daglige arbeid, samt et unikt innblikk i ny lovgivning, rettspraksis og forvaltningspraksis med fokus på betydningen for ditt spesifikke arbeidsområde.