Kurs

Digitale bevis i sivile saker

Om presentasjon av digitale bevis for retten og håndtering av det digitale aspektet ved bevistilgang i sivile saker

7

timer

6995 NOK.


 

Utbytte

På kurset får du bl.a.:

  • Dypere innsikt i hva digitale bevis er, og hvordan man kan bruke dem
  • En forståelse av hvordan man skal presentere digitale bevis for domstolene eller i voldgift
  • Viten til juridisk å kunne takle de utfordringene som man møter i tvistesaker hvor digitale bevis er en potensiell informasjonskilde
  • Verktøy til å håndtere begjæringer om bevistilgang til elektronisk lagret materiale
  • Overblikk over hvilke tekniske løsninger som finnes for å håndtere store informasjonsmengder (herunder E-discovery verktøy)

 


Innhold

Den digitale tidsalderen gjør at vi i økende grad etterlater elektroniske spor og bevis som kan være relevante for tvistesaker. Digitale bevis inneholder overskuddsinformasjon – såkalte "metadata" – som kan være avgjørende i en rettsak, og det er derfor viktig å vite hvordan man kan finne frem og bruke slik informasjon aktivt.

 

Omfanget av digitale bevis reiser også en rekke praktiske og rettslige spørsmål ved fremleggelse og begjæringer om tilgang til elektronisk lagret materiale. Kurset vil derfor også fokusere på presentasjon av digitale bevis for retten, samt hvordan man kan håndtere det digitale aspektet ved bevistilgang i sivile saker.

 

Emner er bl.a.:

  • Introduksjon til digitale bevis, tekniske løsninger (f.eks. e-Discovery verktøy) og mulighetsrom
  • Hvordan presentere digitale bevis for domstolene
  • De generelle kravene for bevistilgang i sivile saker
  • Særlig om tilgang til digitale bevis/elektronisk lagret materiale
  • Bevisforbud og bevisfritak for digitale bevis, herunder forretningshemmeligheter og advokatkorrespondanse

 

Målgruppe

Advokater, dommere og andre som har interesse for tvisteløsning, digitale bevis og bevistilgang.

 

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer om kurset, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: +47 27 82 31 76
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Kompetanseutvikling

Hos JUC finner du juridiske kurs innenfor et bredt spekter av arbeidsområder. Vi tilbyr både grunnkurs og spesialiserte kurs som kan godkjennes som obligatorisk etterutdanning.

Våre kurs undervises av ledende norske og internasjonale eksperter som gir deg innsikt i aktuelle utfordringer og muligheter innen ulike rettsområder. Du vil få konkrete verktøy som du kan anvende i ditt daglige arbeid, samt et unikt innblikk i ny lovgivning, rettspraksis og forvaltningspraksis med fokus på betydningen for ditt spesifikke arbeidsområde.