Kurs

Eiendomsutvikling - gjennomføring og ferdigstillelse

Ettermiddag

4

timer

4995 NOK.

Dette kurset er en del av heldagskurset Eiendomsutvikling - Fra planlegging til ferdigstillelse.

Bakgrunn

Eiendomsutvikling er en kompleks prosess som kan være utfordrende og risikofylt. Det krever en grundig forståelse av ulike temaer og problemstillinger, samt en solid planlegging og gjennomføring. For å sikre en vellykket eiendomsutvikling fra råtomt til ferdig bygg, er det viktig å følge et godt rammeverk som tar hensyn til alle relevante faktorer og risikoer.

I idefasen av et utviklingsprosjekt er det viktig å vurdere eiendommens potensial og gjøre en grundig analyse av arealplaner og servitutter. Det er også nødvendig å vurdere tingsrettslig struktur, inkludert fradeling, seksjonering og anleggseiendom, og å forstå reguleringsprosessen, rekkefølgekrav og utbyggingsavtaler. Videre er det viktig å sikre nødvendige rettigheter på fremmed grunn og å forstå byggtekniske krav og sentrale begreper.

I ferdigstilingsfasen av eiendomsutviklingen er det sentralt å sikre tillatelser i byggesaken, fra rammetillatelse til ferdigattest. Det er også viktig å håndtere forholdet til naboer og å være oppmerksom på mulige klager og refusjonsmuligheter og -begrensninger. Det er også nødvendig å være oppmerksom på utviklingstrender og å unngå negative overraskelser og tvister.

Både privatrettslige og offentligrettslige forhold må behandles grundig gjennom hele prosessen, og det er viktig å ha god kjennskap til gjeldende regelverk, rettsavgjørelser og praksis. Det kan også være nødvendig å samarbeide med grunneiere, utbyggere og andre aktører for å sikre en vellykket eiendomsutvikling.

Innhold

Ettermiddag gir en grundig innføring i gjennomførings-/ferdigstilingsfasen i eiendomsutviklingsprosjekter og tar for seg sentrale temaer og utfordringer som bør håndteres i disse fasene slik som organisering av prosjektet, mva-håndtering,  forhandlinger om utbyggingsavtale, refusjon, privat/offentlig samarbeid, krav til tiltak/entreprisen, byggesaksbehandling og overlevering til sluttbruker. Kurset passer for alle som arbeider med eiendomsutvikling, både aktører i eiendomsbransjen og i offentlig sektor.

Målgruppe

Alle som arbeider med eiendomsutvikling, enten som utvikler eller i offentlig forvaltning. Kurset passer for både jurister og ikke-jurister, og gir god oversikt og verdifull innsikt i de ulike prosessene knyttet til eiendomsutvikling.

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.

Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: 37 41 85 51
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Kompetanseutvikling

Hos JUC finner du juridiske kurs innenfor et bredt spekter av arbeidsområder. Vi tilbyr både grunnkurs og spesialiserte kurs som kan godkjennes som obligatorisk etterutdanning.

Våre kurs undervises av ledende norske og internasjonale eksperter som gir deg innsikt i aktuelle utfordringer og muligheter innen ulike rettsområder. Du vil få konkrete verktøy som du kan anvende i ditt daglige arbeid, samt et unikt innblikk i ny lovgivning, rettspraksis og forvaltningspraksis med fokus på betydningen for ditt spesifikke arbeidsområde.