Kurs

Eiendomsutviklingsprosjekter: Strukturering for skatte- og avgiftsoptimalisering

Hvordan legge til rette for gode utviklingsprosesser, tilpasset kommersielle behov, samtidig som man optimaliserer skatte- og avgiftsposisjoner?

4

Leksjoner

4995 NOK.

Del på sosiale medier

in
t
f

Bakgrunn

Kurset vil inneholde praktiske problemstillinger knyttet til selskapsmessig, skattemessig, avgiftsmessig og eiendomsrettslig organisering av eiendomsutviklingsprosjekter, hvor vi ser på hvordan man kan ivareta praktiske og kommersielle behov, samtidig med skatte- og avgiftsoptimalisering.

Utbytte

Kurset vil gjøre deltakerne bedre i stand til å organisere og planlegge utvikling og salg av både nærings- og boligeiendom.

Innhold

I løpet av kursdagen vil vi gjennomgå en del typiske situasjoner eiendomsutviklere står overfor og en del valg man må ta for å oppnå best mulig skatte og avgiftshåndering kombinert med en kommersiell vikling knyttet til salg og overdragelse av fast eiendom, både bolig og næring.

Målgruppe

Kurset vil være av interesse for store og små aktører som driver med eiendomsutvikling

Del på sosiale medier

in
t
f