Nettverk

Nettverk i Kjøp og salg av utviklings- og investeringseiendommer

Fokus på risikoer og fallgruver, verdivurderinger, finansiering og optimalisering

20

Leksjoner

26950 NOK.

Innhold

Nettverket tar for seg problemstillingene som oppstår i takt med økt transaksjonsvolum og profesjonalisering innen kjøp og salg av investeringseiendommer, utleieeiendommer og bygde eiendommer. Det er en utvikling som gjør at det stilles stadig høyere krav til aktørene. 

 
Med økt kunnskap kan vi bedre finne ut av hva som fungerer i praksis. I nettverket ser vi for eksempel på vesentlige risikoer og fallgruver ved kjøp og salg av næringseiendommer, verdivurderinger, finansiering og optimalisering av eiendommens kontantstrøm.  
 
Formålet med nettverket er å skape et konfidensielt forum som kan diskutere aktuelle temaer og problemstillinger både på et teoretisk og praktisk nivå. Målet er at nettverket i større grad enn tradisjonell undervisning er et frirom hvor medlemmene kan møte andre aktører innen feltet for å utveksle erfaringer og hente inspirasjon til strategiske og praktiske utfordringer.  
 
Gjennom nettverket vil du oppleve en åpen dialog og en avslappet atmosfære. Her finner du et faglig forum med mange dyktige fagspesialister som gir grunnlag for å diskutere de generelle tematikker og detaljerte problemstillinger innenfor denne typen salgstransaksjoner. 

På nettverket vil vi ta for oss emner som: 
 
Hvordan finansiere i usikre tider 
Finansiering et viktig tema for alle som arbeider med kjøp og salg av eiendom, spesielt i de usikre tidene som står i vente. Nettverket vil berøre emner som finansieringsmarkedet, alternative finansieringsformer og de juridiske betraktningene rundt dette.

Kjøp- og salgstransaksjoner i usikre tider 
  • Hvordan skal man sette opp kontrakter som garanterer gode renteavkastninger og lav motpartsrisiko?
  • Hvordan kan du garantere at leietakerne holder fast på kontrakten og ikke går konkurs om tre år?
  • Gode partner-modeller i utviklingsprosjekter

Verdivurdering, Forvaltning og eierskap
  • Hva er det viktig å ta i betraktning når man skal foreta en verdivurdering i usikre tider?
  • Kontraktforvaltning, reforhandlinger, nye leiekontrakter, verdidrivere etc.

Plan, bygg og eiendom - Kommunale prosesser 
Reguleringsprosessen – hvordan gjøre den smidigst mulig.
Vi vil gå gjennom krav til utbygningsavtaler og rekkefølgekrav. Videre vil vi diskutere hvordan disse avtalene kan være utfordrede for økonomien i prosjektene. Det vil gis en innføring om urbant jordskifte.

Boligmodeller og utvikling av kombinasjonseiendommer
Dagens priser gjør det utfordrende for mange å komme inn på boligmarkedet. Spesielt gjelder dette i de større byene. Gjennom nettverket vil vi derfor gå gjennom hvordan det kan legges til rette for boligmodeller som kan gjøre flere i stand til å kjøpe bolig. Dette inkluderer ulike eierformer (deleier, leie til eie osv.).
Utvikling skjer ofte i kombinasjon av flere formål - bolig, kontor og handel. Hvilke juridiske avtaler trenger vi å ha på plass for å sikre de forskjellige leietakerne/eiere og gårdeier?

MVA 
Dette er et tema som mange ser bort ifra når de kjøper utviklingseiendommer. MVA kan skape store problemer for utviklere og eiere av eiendommer når dette ikke tas hensyn til tidlig i prosessen, da det kan påvirke både kostnadene og lønnsomheten i prosjektet.

Nettverket tar alltid utgangspunkt i deltakernes egne aktuelle problemstillinger og perspektiver.  Fra dag én vil du dermed oppleve at dine egne innholdsønsker og spørsmål blir satt i fokus og tatt på alvor. Dette sørger for at emnene som blir tatt opp vil være dagsaktuelle og relevante.

 

 

Målgruppe

Nettverkets målgruppe består av representanter fra virksomheter som arbeider med forvaltning- og utviklingseiendommer. Nettverksgruppene settes sammen av JUCs erfarne nettverkskonsulenter med mål om å oppnå en hensiktsmessig fordeling av de ulike aktørene. Det er mulig å bli tatt opp i nettverket når det er ledige plasser enten fra start eller i løpet av sesongen.  

Nettverket gir bl.a. eiendomsbesittere, investorer, utbyggere, advokater, kapitalforvaltere, meglere, regnskapsførere, landmålere og andre aktører i eiendomsmarkedet en økt forståelse og kunnskap i transaksjoner av utviklings- og forvaltningseiendommer.


Materiale

Alle nettverksdeltakere vil få utlevert relevant materiale.

Hvordan fungerer våre nettverk?

Vårt nettverk gir deg tilgang til en spesiell undervisningsmodell der læring og profesjonelt samarbeid står i fokus. I vårt nettverk utvikler medlemmene seg i fellesskap gjennom sesongen, som består av fire fysiske møter i løpet av året. Disse fire møtene legger grunnlaget for et unikt læringsforum preget av kunnskap, kompetanseutvikling og inspirasjon. For å sikre at faglig ekspertise står i sentrum, har vi sørget for at alle møtene ledes av nettverksledere som er ledende eksperter innenfor nettverkets emneområde.

NO netværk figur

Vil du vite mer om hva vi kan gjøre for deg?

Emil har de siste 5 årene arbeidet med å sette sammen våre profesjonelle nettverksgrupper. Han har grundig kjennskap til det faglige innholdet i alle våre grupper, samt dynamikken blant deltakerne. Emil kan gi råd om hvilket av nettverkene våre som er riktig for deg og din faglige profil.

Emil Olander Falke Jensen

Emil Olander Falke Jensen
Nettverksspesialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

Spesialiserte nettverk med høyt faglig nivå

I våre nettverk er du garantert et høyt faglig nivå med eksklusive nettverksmuligheter. Foredragsholderne åpner for dialog med medlemmene, noe som gjør at nettverket i større grad enn tradisjonell undervisning blir et forum der medlemmene møtes og utveksler erfaringer med andre profesjonelle aktører på området.

Nettverket tar alltid utgangspunkt i deltakernes aktuelle problemstillinger og perspektiver. Du vil oppleve at dine ønsker til møtenes innhold blir tatt med fra første møte, og derfor vil temaene alltid følge den aktuelle og pågående utviklingen innen fagområdet.‎

Hvilken verdi får du i et nettverk?

  • Mulighet til å holde deg oppdatert om den siste lovgivningen og nylige rettsavgjørelser.

  • Få nye profesjonelle forbindelser utenfor arbeidsplassen din for å styrke nettverket ditt.

  • Få unik innsikt og beste praksis fra andre medlemmer av nettverket.

  • Få sparring med andre profesjonelle innenfor samme fagområde.