Nettverk

Nettverk i Kjøp og salg av utviklings- og investeringseiendommer

Fokus på risikoer og fallgruver, verdivurderinger, finansiering og optimalisering

20

Leksjoner

26950 NOK.

Innhold

Nettverket tar for seg problemstillingene som oppstår i takt med økt transaksjonsvolum og profesjonalisering innen kjøp og salg av investeringseiendommer, utleieeiendommer og bygde eiendommer. Det er en utvikling som gjør at det stilles stadig høyere krav til aktørene. 

 
Med økt kunnskap kan vi bedre finne ut av hva som fungerer i praksis. I nettverket ser vi for eksempel på vesentlige risikoer og fallgruver ved kjøp og salg av næringseiendommer, verdivurderinger, finansiering og optimalisering av eiendommens kontantstrøm.  
 
Formålet med nettverket er å skape et konfidensielt forum som kan diskutere aktuelle temaer og problemstillinger både på et teoretisk og praktisk nivå. Målet er at nettverket i større grad enn tradisjonell undervisning er et frirom hvor medlemmene kan møte andre aktører innen feltet for å utveksle erfaringer og hente inspirasjon til strategiske og praktiske utfordringer.  
 
Gjennom nettverket vil du oppleve en åpen dialog og en avslappet atmosfære. Her finner du et faglig forum med mange dyktige fagspesialister som gir grunnlag for å diskutere de generelle tematikker og detaljerte problemstillinger innenfor denne typen salgstransaksjoner. 

På nettverket vil vi ta for oss emner som: 
 
Hvordan finansiere i usikre tider 
Finansiering et viktig tema for alle som arbeider med kjøp og salg av eiendom, spesielt i de usikre tidene som står i vente. Nettverket vil berøre emner som finansieringsmarkedet, alternative finansieringsformer og de juridiske betraktningene rundt dette. 
 
Kjøp- og salgstransaksjoner i usikre tider 
  • Hvordan skal man sette opp kontrakter som garanterer gode renteavkastninger og lav motpartsrisiko? 
  • Hvordan kan du garantere at leietakerne holder fast på kontrakten og ikke går konkurs om tre år?  
 
Verdivurdering 
Hva er det viktig å ta i betraktning når man skal foreta en verdivurdering i usikre tider?  
 
Plan, bygg og eiendom - Kommunale prosesser 
Vi vil gå gjennom krav til utbygningsavtaler og rekkefølgekrav. Videre vil vi diskutere hvordan disse avtalene kan være utfordrede for økonomien i prosjektene.  
 
Boligmodeller 
Dagens priser gjør det utfordrende for mange å komme inn på boligmarkedet. Spesielt gjelder dette i de større byene. Gjennom nettverket vil vi derfor gå gjennom hvordan det kan legges til rette for boligmodeller som kan gjøre flere i stand til å kjøpe bolig. Dette inkluderer ulike eierformer (deleier, leie til eie osv.).   
 
MVA 
Dette er et tema som mange ser bort ifra når de kjøper utviklingseiendommer. MVA kan skape store problemer for utviklere og eiere av eiendommer når dette ikke tas hensyn til tidlig i prosessen, da det kan påvirke både kostnadene og lønnsomheten i prosjektet. 
 
Nettverket tar alltid utgangspunkt i deltakernes egne aktuelle problemstillinger og perspektiver.  Fra dag én vil du dermed oppleve at dine egne innholdsønsker og spørsmål blir satt i fokus og tatt på alvor. Dette sørger for at emnene som blir tatt opp vil være dagsaktuelle og relevante. 

 

 

Målgruppe

Nettverkets målgruppe består av representanter fra virksomheter som arbeider med forvaltning- og utviklingseiendommer. Nettverksgruppene settes sammen av JUCs erfarne nettverkskonsulenter med mål om å oppnå en hensiktsmessig fordeling av de ulike aktørene. Det er mulig å bli tatt opp i nettverket når det er ledige plasser enten fra start eller i løpet av sesongen.  

Nettverket gir bl.a. eiendomsbesittere, investorer, utbyggere, advokater, kapitalforvaltere, meglere, regnskapsførere, landmålere og andre aktører i eiendomsmarkedet en økt forståelse og kunnskap i transaksjoner av utviklings- og forvaltningseiendommer.


Materiale

Alle nettverksdeltakere vil få utlevert relevant materiale.

Om JUC sine nettverk

JUC er markedsleder
i Norden innen utvikling av nettverk, kurs og konferanser - med over 140 nettverk, 20 konferanser, 500 profesjonelle kurs og årlig 15.000 deltakere.
Siden oppstarten i 2001 har vi i JUC alltid hatt fokus på at våre medlemmer skal oppleve den høyeste kvaliteten - med fokus på kunnskap, verdi og vekst.

Å delta
i et av JUC sine nettverk betyr tilgang til et treningsformat hvor læring og sparring er i balanse. Det er et forum hvor vi sammen utvikler oss over tid, og hvor det skapes et unikt læringsmiljø med høy grad av tillit og fortrolighet. De utpekte JUC-nettverkslederne er førende innenfor sine respektive felt og eksperter på emnet - alt sammen i flotte lokaler sentalt i Oslo sentrum.

NO netværk figur

Vil du vite mer?

Som sjef for konsulentavdelingen, har Emil gjennom de siste 4 årene arbeidet med sammensetningen av våre profesjonelle nettverksgrupper. Han har et godt kjennskap til det faglige innholdet i alle nettverk, samt dynamikken blant deltakerne. Dermed kan Emil guide deg til hvilket nettverk som vil passe best til deg og sikre at det er den rette matchen for resten av deltakerne.

Emil Olander Falke Jensen

Emil Olander Falke Jensen
Nettverksspesialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

JUCs juridiske nettverksgrupper

JUC er den ledende leverandøren av profesjonelle juridiske nettverk. Her er du garantert et høyt faglig nivå med gode nettverksmuligheter.

Bidragsyterne er alltid i tett dialog med medlemmene, så nettverket er i større grad enn tradisjonell undervisning et forum hvor deltakerne møtes og utveksler erfaringer med andre profesjonelle aktører på feltet.