Nettverk

Nettverk i Kjøp og salg av utviklings- og investeringseiendommer

Fokus på risikoer og fallgruver, verdivurderinger, finansiering og optimalisering

20

timer

26950 NOK.

Innhold

På nettverket ser vi på de mange problemstillingene som oppstår i takt med det økte transaksjonsvolumet og profesjonaliseringen som har skjedd ved kjøp og salg av investerings- og utleieeiendommer og allerede bygde eiendommer. Det er en utvikling som gjør at det stilles stadig høyere krav til aktørene.


Med økt kunnskap kan vi bedre finne det som fungerer i praksis. I nettverket ser vi f.eks. om vesentlige risikoer og fallgruver ved kjøp og salg av næringseiendommer, om verdivurderinger, finansiering og optimalisering av eiendommens kontantstrøm. Formålet med nettverket er å skape et konfidensielt forum som kan diskutere aktuelle temaer og problemstillinger både på et teoretisk og praktisk nivå. Tilnærmingen er at nettverket i større grad enn tradisjonell undervisning er et frirom hvor medlemmene møtes, utveksler erfaringer, henter inspirasjon til strategiske så vel som praktiske utfordringer og kan møte andre aktører på feltet.


På nettverket opplever du en åpen dialog og en avslappet atmosfære. Her finner du et faglig forum med mange sterke fagspesialister som gir grunnlag for både å diskutere de generelle linjene men også de små detaljene innenfor transaksjoner med utviklings- og investeringseiendommer samt eiendommer som allerede er bygget.


Eksempler på mulige temaer


 • Utbyggingsavtaler
 • Kjøp og salgstransaksjoner i usikre tider, herunder kontrakter med gode renteavkastninger og lav motpartsrisiko, forebygging av leietakernes konkurs og sikring av gode partner-modeller i utviklingsprosjekter
 • Grunneierfinansiering av infrastruktur
 • Boligmodeller og utvikling av kombinasjonseiendommer
 • Hvilke objekter som går i vanskelige tider? hva som evt. blir solgt? Innen næring og bolig
 • Utviklingsprosjekter som kombinerer bolig, kontor og handel – juridiske avtaler som sikrer gårdeier og de ulike leietakere/eiere
 • Type strukturer for avtaler mellom kjøpere og selgere ved finansiering i vanskelige tider - modeller for å få i gang utviklingen
 • Entreprisestrukturer i vanskelige tider
 • Verdivurdering, forvaltning og eierskap


Nettverket tar alltid utgangspunkt i deltakernes egne, aktuelle problemstillinger og perspektiver.  Fra dag én vil du dermed oppleve at dine egne innholdsønsker og spørsmål blir  tatt på alvor og fokusert på, og at emnene vil være dagsaktuelle og relevante.


Målgruppe

Nettverkets målgruppe består av representanter fra virksomheter som arbeider med forvaltning- og utviklingseiendommer. Nettverksgruppene settes sammen av JUCs erfarne nettverkskonsulenter med mål om å oppnå en hensiktsmessig fordeling av de ulike aktørene. Det er mulig å bli tatt opp i nettverket når det er ledige plasser enten fra start eller i løpet av sesongen.  

Nettverket gir bl.a. eiendomsbesittere, investorer, utbyggere, advokater, kapitalforvaltere, meglere, regnskapsførere, landmålere og andre aktører i eiendomsmarkedet en økt forståelse og kunnskap i transaksjoner av utviklings- og forvaltningseiendommer.

Hvordan fungerer våre nettverk?

Vårt nettverk gir deg tilgang til en spesiell undervisningsmodell der læring og profesjonelt samarbeid står i fokus. I vårt nettverk utvikler medlemmene seg i fellesskap gjennom sesongen, som består av fire fysiske møter i løpet av året. Disse fire møtene legger grunnlaget for et unikt læringsforum preget av kunnskap, kompetanseutvikling og inspirasjon. For å sikre at faglig ekspertise står i sentrum, har vi sørget for at alle møtene ledes av nettverksledere som er ledende eksperter innenfor nettverkets emneområde.

Alle nettverksdeltakere vil få utlevert relevant materiale.

NO netværk figur

Vil du vite mer om hva vi kan gjøre for deg?

Emil har de siste 5 årene arbeidet med å sette sammen våre profesjonelle nettverksgrupper. Han har grundig kjennskap til det faglige innholdet i alle våre grupper, samt dynamikken blant deltakerne. Emil kan gi råd om hvilket av nettverkene våre som er riktig for deg og din faglige profil.

Emil Olander Falke Jensen

Emil Olander Falke Jensen
Nettverksspesialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

Spesialiserte nettverk med høyt faglig nivå

I våre nettverk er du garantert et høyt faglig nivå med eksklusive nettverksmuligheter. Foredragsholderne åpner for dialog med medlemmene, noe som gjør at nettverket i større grad enn tradisjonell undervisning blir et forum der medlemmene møtes og utveksler erfaringer med andre profesjonelle aktører på området.

Nettverket tar alltid utgangspunkt i deltakernes aktuelle problemstillinger og perspektiver. Du vil oppleve at dine ønsker til møtenes innhold blir tatt med fra første møte, og derfor vil temaene alltid følge den aktuelle og pågående utviklingen innen fagområdet.‎

Hvilken verdi får du i et nettverk?

 • Mulighet til å holde deg oppdatert om den siste lovgivningen og nylige rettsavgjørelser.

 • Få nye profesjonelle forbindelser utenfor arbeidsplassen din for å styrke nettverket ditt.

 • Få unik innsikt og beste praksis fra andre medlemmer av nettverket.

 • Få sparring med andre profesjonelle innenfor samme fagområde.