Kurs

Entrepriserett – Nyhetsoppdatering

Ettermiddag - Gjennomgang av aktuelle dommer

4

timer

4995 NOK.

Dette kurset er en del av heldagskurset ”Entrepriserett - Spesialistkurs og nyhetsoppdatering”. Du kan velge om du vil delta på spesialistkurs, nyhetsoppdatering eller hele kursdagen.

Utbytte

På dette kurset vil du bli oppdatert på aktuelle temaer og rettspraksis innen bygge- og entrepriserett.

På kurset får du bl.a.:
  • En oversikt over sentrale dommer fra det seneste året
  • Dybdegjennomgang av utvalgte dommer
  • Oppdatering på nyheter og ev. endringer av bransjestandarder

Innhold

Entrepriseretten er et komplekst rettsområde som er i stadig utvikling, og det er derfor viktig å holde seg oppdatert.

Kurset gjennomgår sentrale dommer som har vært avsagt det siste året. Vi vil ha særlig fokus på avgjørelser fra lagmannsrettene og Høyesterett, men kan også behandle dommer fra tingrettene som er prinsipielle eller inneholder interessante problemstillinger.

Det gis også en oversikt over andre nyheter, herunder eventuelle endringer i de sentrale NS-standardene.

Det legges opp til dialog og diskusjon gjennom hele kursdagen.

Målgruppe

Kurset retter seg mot advokater, jurister og andre som daglig eller jevnlig befatter seg med entreprisekontrakter, og som ønsker en oppdatering innenfor rettsområdet.

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.


Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: 37 41 85 51
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Kompetanseutvikling

Hos JUC finner du juridiske kurs innenfor et bredt spekter av arbeidsområder. Vi tilbyr både grunnkurs og spesialiserte kurs som kan godkjennes som obligatorisk etterutdanning.

Våre kurs undervises av ledende norske og internasjonale eksperter som gir deg innsikt i aktuelle utfordringer og muligheter innen ulike rettsområder. Du vil få konkrete verktøy som du kan anvende i ditt daglige arbeid, samt et unikt innblikk i ny lovgivning, rettspraksis og forvaltningspraksis med fokus på betydningen for ditt spesifikke arbeidsområde.