Kurs

Entrepriserett – spesialistkurs og nyhetsoppdatering

Prisformater, kontraktsmodeller og klassiske fallgruver

7

Leksjoner

6995 NOK.

Utbytte

På dette kurset i entrepriserett vil du bli oppdatert på de mest aktuelle temaene innen bygge- og entrepriserett, slik at du i etterkant kan bevege deg fritt innenfor området og gi kvalifisert rådgivning.


Innhold

Lovverket og praktiseringen av entrepriserett er i stadig utvikling, og det er derfor viktig å være oppdatert på de siste vesentlige endringene. Dette kurset fokuserer på entrepriserettens mest aktuelle og vesentlige problemstillinger, slik at du vil være fullt oppdatert på feltet og få innsikt i erfaringer med eventuelle endringer.

Emner er bl.a.:
  • Hvor går det typisk galt i byggeprosjekter?
  • Ulike prisformater: Hva passer for mitt prosjekt?
  • Ulike kontraktsmodeller, særlig om samspillskontrakter
  • Dokumentasjon av krav: Hvor går veien etter HAB-dommen?
  • Hvilke kvalitetskrav gjelder for kontraktsgjenstanden? Gjelder det egne kvalitetskrav for utbedring?
  • Nytt fra rettspraksis

Problemstillingene er nøye utvalgt og behandles på grunnlag av nyere rettspraksis. Du vil derfor bli oppdatert med den siste utviklingen i rettssituasjonen innenfor de utvalgte aktuelle temaene.


Målgruppe

Kurset i entrepriserett retter seg mot advokater, jurister og andre utøvere som daglig eller jevnlig befatter seg med bygg og anlegg, og som ønsker en oppdatering om de mest aktuelle temaene.


Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.

Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.


Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer om kurset, kan du kontakte meg.

Emilie Fog Pedersen
Kurs og Kommunikasjons Koordinator
Mobil: +47 904 99 004
Email: efp@juc.no